Elfde Zondag na Trinitatis

zondag, 20 augustus, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de elfde zondag na Trinitatis

20 augustus 2023

 

Voorbereiding 

Orgelspel BWV 147 “Jesu joy, of men’s desiring.”

Klokluiden

Lied psalm 68 1, 2, 7 en 12

 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

    

Ingangspsalm, lied 17, 1 en 2

 

          

Kyrie 

V: Kyriegebed.

 

     Gloria 

 

  

 

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen. 

 

De Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 816 : 1 t/m 4

 

Eerste lezing: Toevoegingen aan Daniël A 1, 11 - 22

 

V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Wie de Heer vrezen, vertrouw op de Heer – 

hun hulp is Hij en hun schild. Halleluja.

 

A:

 

Evangelielezing: Lucas 18, 9-14

 

A: 

 

 

Lied 838 : 1 t/m 4 

 

Verkondiging

 

Lied 841 : 1 t/m 4

 

Gebeden en zegen

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek tevens orgelspel

A. Vivaldi Concerto voor luit en strijkers (RV 93) – Largo

 

Gebed over gaven/voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\78 Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.tif..

 

Stil gebed

 

Onze Vader

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

 

Heenzending en zegen: 

Lied voor de zegen: 425

 

V: zegen

 

A:

 

 

Orgelnaspel   R. Schumann – Op 56: “Studien für Pedalflügel” II. 

Mit innigen Ausdruck

 

    

 

Voorganger: Rachel Wardenaar, predikant in opleiding

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lector: Sheila Lont

Organist: Niels Jan vd Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joel Veltman

Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw smartphone.