Informatie bijeenkomst

Duurzaam Luthers in Nederland
zondag, 1 oktober, 2023 - 12:00

Op zondag 1 oktober vindt een bijeenkomst plaats voor gemeenteleden in het kader van het project ‘Duurzaam Luthers in Nederland 2030’.  Projectleider Arie Bijl en vicepresident van de Lutherse Synode Maarten van der Wouden komen in de Andreaskerk langs om in gesprek te gaan over de toekomst van de Lutherse kerk in Nederland. 

Hoe houden we het lutherse zichtbaar en vindbaar in de nabije en verdere toekomst ? Het voortbestaan van kerkelijke gemeenten – niet alleen de lutherse – staat onder druk. Om dit te keren en onze traditie levend en vindbaar te houden zijn wij als lutheranen, samen met de PKN, verantwoordelijk. Daarom heeft de  Synodale Commissie en Lutherse Synode een visienota opgesteld en is er vervolgens een projectleider aangesteld. 

De projectleider gaat momenteel de Lutherse gemeenten langs. Zo ook de Lutherse Gemeente Rotterdam. Het doel van de bezoeken is informatie vergaren vanuit de gemeente, te spreken met de gemeenteleden over het wel en wee én over hoe men de toekomst van hun gemeente en kerk ziet. Hoe zien en ervaren gemeenteleden dit, welke mogelijkheden - of onmogelijkheden worden gezien, welke ervaringen en welke zorgen zijn er, en ook: wat gaat er goed. De input uit deze gesprekken wordt verwerkt in het plan van aanpak dat aan het einde van dit jaar gereed moet zijn. We hopen op uw komst en inbreng.