kerkdienst 13 juni 2021, Tweede zondag na Trinitatis

zondag, 13 juni, 2021 - 10:30 tot 11:30

Orde van dienst:

Orgelspel              

Morgenlied (voorzang): 209

Ingangspsalm  18

Eerste lezing: Efeziërs 4:32 t/m 5:1 en 2

Evangelielezing:  Lucas 14:16-24

Lied voor de preek: 612

Zondagslied: 382

Voor de zegen, een slotlied: 423

Orgelnaspel                                

 

Voorganger: ds. Marianne van der Meij - Seinstra

Voorzang: Lisa Hinfelaar en Dorine de Koning

Kerkenraadslid van dienst:     

Lector:                                           

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Sheila Lont