Kerkdienst

19e zondag na Trinitatis
zondag, 7 oktober, 2018 - 10:30

Ds. Martin van Wijngaarden
Viering H. Avondmaal, liedmis m.m.v. de AndreasCantorij