kerkdienst, 14e zondag na Trinitatis

In deze dienst klinken gekozen teksten over ‘lopen’.
zondag, 5 september, 2021 - 10:30 tot 11:30

Orde van dienst voor

de veertiende zondag na Trinitatis

5 september 2021

 

In deze dienst klinken gekozen teksten over ‘lopen’.

Een ‘wedstrijd’ bij Paulus en ‘lerend samen-oplopen’ bij Matteus,

 

beide passend bij een dienst die de trekken heeft van de opening van het seizoen. En we vieren het Heilig Avondmaal weer!

 

Orgelspel          J.L. Krebs - trio in C

 

Zang uit de cantate voor de 14 zondag na Trinitatis van J.S. Bach

Ingangspsalm   (Psalm 84:2,3,5,10-12)

 

Lied 727: 1, 3 en 4 als voorzang; zingt u allen het Halleluja mee?

 

Eerste lezing: 1 Korintiërs 9:24-27

Evangelielezing:  Matteüs 28:16-20

                      

Lied 146a: 1 en 4, als voorzang

Korte verkondiging

Lied 362, als voorzang                  

 

Viering Heilig Avondmaal

 

Voor de zegen, lied gezongen door allen: 416

 

Orgelnaspel: J.S. Bach "Die Kunst der Fuge" Contrapunctus II

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Voorzanger: Lisa Hinfelaar, Jaap de Wolf en Albert de Haaij

Kerkenraadslid: Hellen Blanca

Lector: Susan Wong Loi Sing - Gunning

Kinderkerk: Laura Lindhout

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing