kerkdienst, 18e zondag na Trinitatis

zondag, 3 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:30

Orgelspel BWV 654 Schmücke dich o liebe Seele

Lied 273: 1 en 4

           

Ingangspsalm    (uit Psalm 122)

Lied 320

 

Eerste lezing: 1 Korintiërs 11:23-29

Evangelielezing: Lucas 5:27-32

 

Lied 379: 1, 4 en 6       

Lied 375:1 en 2

           

Voor de zegen, lied 422

 

Orgelnaspel: BWV 548 preludium in e-moll                    

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Ann Lemmers

Lector:  Sheila Lont

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar  

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift                      ...                                                

 

Volgende week, 10 oktober

komt de president van de Lutherse Synode, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek.

 

De Lutherse Synode heeft als taak, de onderlinge samenhang van al die "vindplaatsen van lutherse spiritualiteit" die Nederland rijk is te waarborgen en te ondersteunen. Om dit ook menselijk gestalte te geven gaat de president van de Lutherse Synode geregeld bij lutherse gemeenten "op bezoek".

De bedoeling daarbij is het, met de verschillende gemeenten en hun specifieke context kennis te komen maken, te luisteren naar wat er zoal leeft aan visie en uitdagingen, vragen en suggesties, - en aan de andere kant te vertellen van wat er in de Lutherse Synode leeft: hoe wij landelijk de toekomst in willen, etc.

Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog even bij elkaar te blijven en onder de

koffie "na te praten".

Graag begroeten wij u dan en hopen op een goede opkomst.

De Kerkenraad

 

Over twee weken, 17 oktober vindt de doop van Given plaats, zoon van Kimberley van der Wees en Mike Tibbert