kerkdienst, 20e zondag na Trinitatis

Doopdienst Given
zondag, 17 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:00

Dopen, het is een feest dat Given vandaag gedoopt wordt!

We lezen en zingen teksten over doop.

 

Voor Luther was het een zichtbaar Woord. Petrus schrijft bij doop over redding. En boven alles uit Christus spreekt dat alle kinderen tot hem mogen komen.

 

Wat betekent dit voor ons vandaag de dag?

 

Orgelspel J.S. Bach Christ unser Herr, zum Jordan kam

 

Lied 273: 1 en 4

Ingangspsalm    (uit Psalm 119)

 

Eerste lezing: 1 Petrus 1:1-9

 

Lied 326: 1, 2 en 6       

 

Evangelielezing: Marcus 10:13-16

 

Lied 534

Lied 348

Allen: 1, 3 en 5

Vrouwen: 2

Mannen: 4

tevens het binnenbrengen van Given.

 

Gezongen ZONVLOEDGEBED (op de dubbelmelodie van lied 540)

                                               

1. A      O God, U hebt gezonden                       

            uw woorden in de tijd:              

            U bent met ons verbonden                    

            nu en in eeuwigheid.                            

                                               

2 B.      U hebt het al geschapen,                       

            de hele creatuur:                                   

            de chaos werd geordend            

            tot een bestaan zo puur.            

 

3. A      Toen toonde U aan Noach

            hoe zwaar de aarde woog;

            en als bewijs, als teken,

            gaf U een wolkenboog.

 

4. B      En Mozes trok door water,        

            het doodsland àchter zich                      

            om Israël te leiden                                

            langs wegen van uw licht.                     

 

5. AB   En Joshua en Naäman       

            hebben op U gebouwd                            

            en maakten door hun leven                   

            ons met uw weg vertrouwd.                  

 

6. A      En uit dit volk der volken          

            - uw woorden toegedaan -                     

            hebt U er Eén gekozen:                         

            ‘Messias’ is Zijn naam.                         

 

7. B      Het is de Here Jezus

            - gedoopt in de Jordaan –

            die ons behoud zal wezen

            van nu af, en voortaan.

 

8. AB   Spreek, Heer, uw Woord van Leven

            opdat ook Given het weet:

            dat U hem door dit water

            met leven hebt bekleed.

 

9. AB   In U zijn wij geborgen:

            herboren in uw Naam!

            Zo vieren wij tezamen:

            “met Christus opgestaan!”

 

Lied 238          

Allen: 6 en 9

Vrouwen: 7

Mannen: 8

 

Voor de zegen, lied 418

 

Orgelnaspel  J.L. Krebs Wir glauben all'an einen Gott  (Lied 341)

 

Voorganger:Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Nel Merks-Knetsch

Lector: Andries Ponsteen

Kinderkerk: Laura Lindhout

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift