kerkdienst, 21e zondag na Trinitatis

zondag, 24 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:30

Vandaag gaan we in op het Markusevangelie. Er gebeurt veel met de blinde Bartimeus vandaag en hij brengt ons ‘geloofswoorden’. Markus kan ons helpen om geloof in alle eenvoud handen en voeten te geven.

 

Orgelspel        Erhalt uns Herr, bei deinem Wort, H.Micheelsen

Ingangspsalm: vss. 16 en 17 van Psalm 119.

Lied: 721; 1 t/m 3.     

 

Eerste lezing: Jesaja 59: 9 t/m 15

Evangelielezing: tweede lezing uit Markus 10: 46-52

 

Lied: 760; 1 t/m 6

Lied: 534; 1 t/m 4                                          

Voor de zegen, lied 418; 1 t/m 4

Orgelnaspel: Bleib bei uns Herr, J.S. Bach, BWV 649.

 

Voorganger: Marianne van der Meij-Seinstra

Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 

 

Hervormingsdaglezing 2021 

Zaterdag 30 oktober 2021, 15.00-17.00 uur

Lutherse gemeente

 

Voor meer informatie: zie de site

Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam, wordt georganiseerd voor de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II) en: The Amsterdam Centre voor History and Heritage of Protestantism. Met medewerking van Lisa Hinfelaar en  Niels Jan van der Hoek.