Kerkdienst 7 november 2021

de op twee na laatste dienst van het kerkelijk jaar 
zondag, 7 november, 2021 - 10:30 tot 11:30

Kerkdienst 7 november 2021 – de op twee na laatste dienst van het kerkelijk jaar 

 

Antifoon uit Jes.38:17

 

Psalm 85: 2, 5, 10, 12

Lied: 601: 1,2,3.  Licht dat ons aanstoot…

 

Eerste lezing:  Jesaja 48: 1-11

Evangelielezing: : Matteus 24:15-28

 

Lied: 968:  1,2,4,5.  De ware kerk des Heren…..

Verkondiging

 

Lied: 801: 1,2,5.  Door de nacht van strijd en zorgen

                                    

Voor de zegen, lied 981: 1 t/m 5  Zolang er mensen zijn op aarde

 

Voorganger:      Elsa Aarsen-Schiering

Kerkenraadslid: Hellen Blanca

Lector: Dorine de Koning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

     

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift