kerkdienst, de 17e zondag na Trinitatis

zondag, 26 september, 2021 - 10:30 tot 11:30

In deze dienst horen we dat je bescheiden moet zijn in je relatie met

God. Kom hogerop, zegt God dan. Tegen de achtergrond van het

huidige vluchtelingenprobleem klinkt die tekst opeens heel anders!

 

Sopraan en orgel : Wer sich selbst erhöhet, uit Bachcantate 47

Orgelspel: Trio in F, J.S.Bach (BWV 1027/1a)

Ingangspsalm, delen uit psalm 84

Lied 321: 1 voorzang, 2 en 7 allen, 4 mannen, 5 vrouwen

                                                                                               

Eerste lezing:  Efeziërs 4:1-6

Evangelielezing: Mattheus 6:24-34

 

Zondagslied 117a        1 voorzang, 2 allen

Lied 990          1 en 6 allen, 4 mannen, 5 vrouwen

Voor de zegen, lied 718: 1 en 4 allen, 2 vrouwen, 3 mannen

 

Orgelnaspel     Bewerking Lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, J.Beeftink

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Voorzang: Lisa Hinfelaar en Francine Hoogerheijde

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector: Arnold Filius

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Nel Merks-Knetsch

Camerabediening: Jan Dirk Schouten

Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

 

 

                                                                                                                 

Op 10 oktober komt de president, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek.

 

De Lutherse Synode heeft als taak de onderlinge samenhang van al die "vindplaatsen van lutherse spiritualiteit" die Nederland rijk is te waarborgen en te ondersteunen. Om dit ook menselijk gestalte te geven gaat de president van de Lutherse Synode geregeld bij lutherse gemeenten "op bezoek".

 

De bedoeling daarbij is het, met de verschillende gemeenten en hun specifieke context kennis te komen maken, te luisteren naar wat er zoal leeft aan visie en uitdagingen, vragen en suggesties, - en aan de andere kant te vertellen van wat er in de Lutherse Synode leeft: hoe wij landelijk de toekomst in willen, etc.

Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog even bij elkaar te blijven en onder de koffie "na te praten".

 

Graag begroeten wij u dan en hopen op een goede opkomst.

De Kerkenraad