kerkdienst, Vijfde zondag na Trinitatis

zondag, 4 juli, 2021 - 10:30 tot 11:30

Orde van dienst voor

de Vijfde zondag na Trinitatis

 

In deze korte dienst gaan we op excursie naar lang vervlogen tijden. Tijden waar we niet helemaal vat op krijgen, maar hoe kan dat ook anders met het begin van alles en dus ook van de Bijbel. Overstijgt ons dat niet? Wat we wel weten: dát God de Eeuwige is.

 

Orgelspel: Aria uit de Goldberg-variationen (variaties)

Lied (voorzang): Lied 104: 1 en 2 met een gesproken antifoon

 

Ingangspsalm  27 (delen)

Eerste lezing door lector: Psalm 104:1-10, 24-35

Evangelielezing door lector: Lucas 5:1-11

Voorzang Lied 322

Verkondiging

 

Lied 352: 1, 2, 6 en 7

Voorzang: 1, 2 en 7, samenspraak: 6

Voor de zegen, lied gezongen door allen: 977

Orgelnaspel: Triosonate V in C, 1 allegro J.S.Bach

 

Voorganger: Vrouwkje HJinten

Voorzang: Lisa Hinfelaar en Albert de Haaij

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lector: Andries Ponsteen

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Jan Dirk Schouten