Laatste zondag van het Kerkelijk jaar

Eeuwigheidszondag
zondag, 21 november, 2021 - 10:30

Orde van dienst voor de laatste zondag van het Kerkjaar

21 november 2021

 

Welkom in deze dienst die ook wel eeuwigheidszondag genoemd wordt, omdat wij vandaag hen gedenken we ons in het afgelopen kerkjaar aan de dood ontvielen. Mocht u namen van in dit kerkelijk jaar overleden dierbaren genoemd willen horen, komt u s.v.p. bij het orgelspel voor de dienst naar ds. Van Wijngaarden onder het orgelbalkon. Vandaag lezen we in de Bijbel over de wijze en dwaze meisjes, wachtend op de bruidegom.

 

Voorbereiding

 

Orgelspel: Heer, herinner U de namen, A. Bergwerff

Openingslied: 775 Dag der dagen      

                                                                        cantorij 1 + 2, 4, 6 solo

                                                                        allen 3, 5, 7

 

Kyrie en Gloria: 299d

 

Eerste lezing: Jesaja 65: 17-23

Evangelielezing: Matteus 25: 1-13

 

Zondagslied: 749: 1+2

 

Verkondiging

 

Zondagslied: 749: 3

 

gedachtenis van de overledenen

 

zingen: Lied 199

 

gedicht: Stil worden om jou te herinneren

                                                                        Marinus van de Berg

 

Cantorij: Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben,

                                                                        von nun an. Sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre

                                                                        Werke folgen ihnen nach.

                                                                        (Openbaring 14:13, zetting H. Distler)

               

noemen van namen en ontsteken van kaarsen

 

zingen Dank aan de Eeuwige voor leven en licht

 

Dank voor het dagelijks licht, ons geschonken,

de dageraad van uw vrede en recht.

Wis van ons uit: onze schulden en zonden,

wat wij misdeden; gedaan of gezegd.

 

Dank voor de vreugde die U ons in ’t hart legt –

die steunt ons voortgaan, op weg naar uw feest.

Wij houden vast, aan uw woord eens gezegd –

nooit is een leven voor niets geweest.

 

Dank voor de mensen, die steeds om ons heen staan,

voor hun geduld om er voor ons te zijn.

Sterk ons wanneer wij met anderen meegaan,

stuurt U ons daarin: om troosters te zijn.

 

God laat uw licht al het duister verdrijven;

voedt ons geloof en wis tranen af.

In uw nabijheid, daar willen wij blijven:

uw scheppingslicht overstraalt ieder graf.

 

                                    Naar: FÆLLESSALME

                                    Melodie: Erik Sommer, 1986

                                    Tekst: Johannes Johansen, 1986

                                    Bewerking: Martin van Wijngaarden, 2018

 

zingen                              Lied 727: 1, 2 en 10    

Orgelspel                         Wachet auf! Ruft uns die Stimme, J.S. Bach (BWV 645)

 

Voorgangers:   Erna van Wijngaarden-Raben en Martin van Wijngaarden                 

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

Lector: Arjen de Vries

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Sheila Lont

Mmv AndreasCantorij

Lisa Hinfelaar (sopraan)

Albert de Haaij (bloemverzorging)

Stéfan Koeiman (kaarsen aansteken)

Annie Ruizeveld de Winter –de Vries (lezing van het gedicht)

Arjen de Vries (trompet)

Kosteres: Greet Postema

                                   

Na de dienst gaan de  bloemen -zoals inmiddels al ruim vijftien jaar traditie is- naar het oorlogsmonument aan het kanaal dat langs de kerk loopt, ter hoogte van de begraafplaats Crooswijk. De tekst op de plaquette van dat monument luidt:

       'ALS VERGELDING VOOR EEN BOMAANSLAG OP DE

       SPOORLIJN WERDEN HIER VIJF ROTTERDAMMERS

       GEFUSILLEERD OP 28 NOVEMBER 1944.'