Pinksteren

zondag, 28 mei, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Pinksteren

28 mei 2023 

 

 

 

Welkom in deze Pinksterdienst.

Een feestelijke dienst met een wisseling van kerkenraadsleden

En: de viering van het Heilig Avondmaal.

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel G. Böhm - var. Herr Jesu Christ dich zu uns wend’ 

 

Klokluiden 

 

Zingen Lied 683 

 

Wij weten het nu zonneklaar: 

al ging Hij van ons heen, 

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 

wij zijn niet meer alleen

 

Wij gaan op weg, de wereld rond, 

er is geen houden aan. 

De woorden gaan van mond tot mond, 

voor ieder te verstaan.

 

De wonderen zijn om ons heen 

ze waaien op de wind. 

’t is feest vandaag, voor iedereen: 

een nieuwe tijd begint! 

 

Mededelingen, aansteken kinderkerkkaars en voorbereiding:

(staan)

V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. 

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van God

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: U die ons allen draagt, 

A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

verbonden in uw liefde 

V: U die ons ziet staan in uw licht,

A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

met U leven, en de ander kennen. 

V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

wij tasten naar vrede. 

A: Zegen ons met leven in één Geest.

V: Amen (allen gaan zitten)

 

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

 

 

Gloria 

 

groet