Uitvaartdienst Willy Alewijn Deijbel,

dinsdag, 20 september, 2022 - 10:15

 

Liturgie

bij het afscheid van

 

Willempje Alewijn-Deijbel

-Willy-

 

16 juli 1930 – 14 september 2022

 

 

20 september 2022

 

in de

lutherse Andreaskerk

 

Orgelspel Midden in de dood zijn wij in het leven (LB 566)

 

Opening en welkom

 

Kyriegebed 

 

Kyrie-lied 547: 1, 2, 3 en 5

  

 

2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 

dat de lieve vrede ons bewaren zal. Refrein.

 

3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 

maar de hemel draagt ons op de adem Gods. Refrein. 

 

5.want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 

maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. Refr.

 

In memoriam door Annemarie, dochter

 

Zingen Lied 942: 1 en 2

 

 

2.Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen.

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,

zult Gij mij bergen in uw mededogen?

Mag ik nog levend wonen in uw land, 

mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

 

Gedicht door Marjolein, dochter

 

Zingen: 3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Bijbellezing Romeinen 8: 31-39 (trouwtekst)