Verbintenis Helen Florijn

Tweede Zondag na Trinitatis
zondag, 18 juni, 2023 - 10:30

Helen Florijn wordt in deze dienst verbonden aan de Lutherse Gemeente Rotterdam als pastoraal werker.

 

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de Tweede zondag na Trinitatis

18 juni 2023

 

 

Welkom in deze dienst waarin Helen E. Florijn verbonden wordt aan onze gemeente als pastoraal werkende.

 

Voorbereiding 

Orgelspel J. S. Bach: Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731

klokluiden 

Lied 405

 

Mededelingen, aansteken kinderkerkkaars en voorbereiding:

(staan)

V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. 

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van God

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: U die ons allen draagt, 

A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

verbonden in uw liefde 

V: U die ons ziet staan in uw licht,

A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

met U leven, en de ander kennen. 

V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

wij tasten naar vrede. 

A: Zegen ons met leven in één Geest.

V: Amen (allen gaan zitten)

 

Ingangspsalm 18a 

 

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

Gloria

 

 

groet

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

Presentatie van de pastoraal werkende Helen Florijn

Inleiding

Vraag aan en gebed voor Helen Florijn

Vraag aan de gemeente

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

Eerste lezing Ezechiël 14:1-11 

Zondagslied 382

Aankondiging van het Evangelie en psalmwoord (staan):

Halleluja. Ik heb u lief, Heer , mijn sterkte, Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. Halleluja.

Evangelielezing Lucas 14:16-24 

Lofzang

 

Lied 860:1

Verkondiging 

Lied 157a

 

Gebeden en zegen

collecte en naar voren brengen voorbedenboek 

tevens orgelspel, improvisatie 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed

Onze Vader, 

 

Lied voor de zegen (staande) 379: 1, 3, 5 en 6

Zegen

A:

 

Orgelnaspel: Sigfrid Karg - Elert : Festliche Musik alla Händel

 

Voorgangers: Helen Florijn

Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter-de Vries

Kinderkerk: Marjolein Kroesberg-Both

Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben

Organist: Gerard van der Zijden

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Illustratie: M. Buonarotti

Volgende week: geen ochtenddienst maar een middagdienst om 15.00uur.

Afscheid van ds Martin van Wijngaarden