Zondag 2e Advent

zondag, 10 december, 2023 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor de Tweede zondag van Advent

 

10 december 2023

 

 

Van harte welkom in deze dienst! Vandaag ontsteken we de tweede Adventskaars en bidden we zingend een ander kyrie.

 

Voorbereiding

Orgelspel: op de wijs van Lied 452 BWV 658 Von Gott will ich nicht laßen

 

Klokluiden

Lied 452

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (delen uit Psalm 80) met antifoon (uit Jesaja 30)

 

V: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, de Eeuwige zelf komt van ver. 

A: Dan zal de Eeuwige zijn machtige stem laten horen. Jullie zullen verheugd zijn.

V: Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde.

A: U, die troont op de cherubs, verschijn in luister aan Efraïm, Benjamin en Manasse.

V: Laat uw kracht ontwaken, kom, en red ons.

A: Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht.

V: Eeuwige, God van de hemelse machten,

A: keer ons lot ten goede,

V: toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

A: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, de Eeuwige zelf komt van ver. Dan zal de Eeuwige zijn machtige stem laten horen. Jullie zullen verheugd zijn.

 

Kyrie

Na de kyrie-oproep zingen we Lied 463: 1, 2, 5, 6, 7 en 8

 

Het Gloria vervalt vanaf deze zondag. In de Kerstnacht zingen we weer samen met de engelen ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde…’.

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Ontsteken van de tweede Adventskaars

 

Zondagslied: Lied 439: 1 en 4

 

Eerste lezing: Jesaja 2: 2-5

 

Lied 448: 1, 3, 7 en 9

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Toon ons Uw trouw, Levende, en geef ons uw hulp. Halleluja. (Psalm 85: 8)

 

Evangelielezing: Lucas 21: 25-33

 

 

Credo Lied 341 (staan)

 

Preek

 

Lied 1010

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: Naar lied 748 “Het duurt niet lang meer tot de tijd” - BWV 734 Nun freut euch lieben Christen G’mein

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met gezongen acclamatie:

Kom, Heer, en wacht niet langer (Lied 368 A)

 

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: Lied 501: 1 en 4

 

Zegen

 

Orgelmuziek: Naar lied 439 “Verwacht de komst des Heren”, D. Buxtehude Von Gott will ich nicht laßen

 

 

Brothers In Arms - Dire Straits

 1. These mist covered mountains
  Are a home now for me
  But my home is the lowlands
  And always will be
  Some day you'll return to
  Your valleys and your farms
  And you'll no longer burn
  To be brothers in arms

 

 1. Through these fields of destruction

Baptisms of fire

I've witnessed your suffering

As the battle raged higher

And though they did hurt me so bad

In the fear and alarm

You did not desert me

My brothers in arms

 

There's so many different worlds

So many differents suns

And we have just one world

But we live in different ones

 

 1. Now the sun's gone to hell

The moon's riding high

Let me bid you farewell

Every man has to die

But it's written in the starlight

And every line in your palm

We were fools to make war

On our brothers in arms

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld

Lector: Andries Ponsteen

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joël Wildschut 

Illustratie op het voorblad: Vendedoras de Frutas van Alfredo Ramos Martínez (1937).

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

 • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 17 december om 16.00 uur: de Adventsvesper met na afloop het Groot Eénhapjesbuffet. Neemt u zelfgemaakte hapjes mee? Laat dat dan weten aan Lianda Groeneveld.
   

 • Op zondagochtend 24 december (Vierde Adventszondag) is er géén dienst in deze kerk. ‘s Middags om 15.30 uur is er de Kerstavonddienst in de Duitse kerk (‘s-Gravendijkwal 65) en op maandag 25 december vieren wij Kerstmis in de Andreaskerk.
   

 • Heeft u geen plannen voor Tweede Kerstdag? Welkom tussen 14-16 uur bij de High Tea in de Andreaskerk, met Elsa Aarsen- Schiering. Aanmelden bij Greet Postema, voor 18 december.