Zondag Cantate

zondag, 7 mei, 2023 - 10:30

 

  Lutherse gemeente Rotterdam  

 

Orde van dienst voor zondag Cantate

 7 mei 2023

 

 

Welkom in deze feestelijke Avondmaalsdienst 

met (veel) zang, 

want het is zondag zingt!

 

 

OPENING

 

Cantorijzang O be joyful in the Lord, J.Wood

 

Klokluiden 

 

Zingen Lied 

Cantorij zingt 1, 

allen de overige strofen

 

 

 

 

 

Ingangspsalm, verzen uit psalm 98

 

v: Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, 

a: wonderen heeft Hij verricht. Halleluja! 

 

v: Zijn heilige arm heeft redding gebracht 

de Heer heeft zijn overwinning bekend gemaakt,

voor de ogen der volken zijn gerechtigheid onthuld. 

a: Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw 

voor het huis Israël.

v: De einden van de aarde hebben het gezien:

de overwinning van onze God.

a: Laat bruisen de zee en wat daar leeft, 

v: laat juichen de wereld met haar bewoners,

a: laten de rivieren in de handen klappen,

v: en samen met de bergen jubelen 

a: voor de Heer, want Hij is in aantocht,

v: de rechter van de aarde

 

a: Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, 

wonderen heeft Hij verricht. Halleluja!

 

 

Kyrie-oproep

 

Kyrie en Gloria 299d