Zondag Epifanie, viering Heilig Avondmaal

Dag van de naamgeving
zondag, 2 januari, 2022 - 10:30

Vandaag een stream op de eerste zondag van het jaar 2022.  Met medewerking van enkele zangers en instrumentalisten luiden we het nieuwe jaar in.

 

Omdat er geen gemeentezang is, is ook voor een aanzienlijk aandeel anderssoortige kerstmuziek gekozen. En in plaats van het Kyrie en Gloria, één keer, ter gelegenheid van de het nieuwe jaar: het  Te Deum, U God loven wij.

 

Clavecimbelspel            An dem Wasserflussen Babylon J.S. Bach

 

Ingangspsalm 8c  (na voorzang refrein voor allen)                        

 

Te Deum (U God loven wij, liedtekst 411)

 

Lied 474: 1, 4 en 6

Liedtekst van lied 492, een nieuw kerstlied

 

Evangelielezing: Lucas 2:22-32

 

Lofzang van Simeon in de zetting van G. Burgon                                                                                                                                                                                            Vervolg van de evangelielezing Lucas: 2: 33-40 

 

Verkondiging

Lied 834

 

Voorbeden met de gesproken acclamatie: Licht der wereld, sta ons bij.

 

Stil gebed

 

Lied voor de zegen 500: 1 en 5

 

Zegen

 

Orgelnaspel: Fuga in g J.B Bach (BWV 578)

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Voorzang: Diverse stemmen uit de AndreasCantorij

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks - Knetsch

Lezingen: Susan Wong Loi Sing- Gunning

Sopraansolo: Lisa Hinfelaar

Fluitiste: Francine Hoogerheijde

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema - van den Berg