Zondag Misericordias Domini

zondag, 23 april, 2023 - 10:30

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag 

de Barmhartigheid van de Heer 

(Misericordias Domini)

23 april 2023

Welkom in deze dienst waarin de goede herder centraal staat. 

Als het in de bijbel over (goed) herderschap gaat, gaat het gelijk ook over de ‘goede kudde’; we zingen er een ‘eenvoudig maar beslist niet simpel’ lied bij. 

 

Voorbereiding 

Orgelspel J.Pzn. Sweelinck: Var. Mein Hüter und mein Hirt

Klokluiden 

Zingen lied 23 c

 

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. 

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van God

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: U die ons allen draagt, 

A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

verbonden in uw liefde 

V: U die ons ziet staan in uw licht,

A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

met U leven, en de ander kennen. 

V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

wij tasten naar vrede. 

A: Zegen ons met leven in één Geest.

V: Amen

 

Ingangspsalm 23 e

 

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed,

eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

 

 

Groet