Zondag Rogate

zondag, 5 mei, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

zondag Rogate

de vijfde zondag na Pasen

 

5 mei 2024

 

Jeremia op de ruïnes van Jeruzalem - Horace Vernet (1844)

 

Allen van harte welkom in deze dienst! We horen vandaag over de roeping van Jeremia en hoe de Tempel daarmee verbonden is.

  

 

Orgelspel: Joh. Seb. Bach - Vater unser im Himmelreich BWV 737

 

Klokluiden

 

Lied/Psalm 119: 34 en 40

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 66) met antifoon uit Jesaja 48:20b

 

V: Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat het weten tot aan de einden der aarde:

A: ‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ Halleluja!

V: Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.

A: Kom en hoor wat ik wil vertellen, ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan.

V: Toen mijn mond hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong.

A: God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

Verkondig dit met luid gehuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde: ‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ Halleluja!

 

Kyrie

V: Kyrie-oproep

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

 

Gloria

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 370

 

Eerste lezing: Jeremia 1:4-19

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: (aankondiging van het Evangelie)

 

V: De Levende is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde. Halleluja. (Psalm 28:9a)

 

Evangelielezing: Johannes 2:17-22

 

 

Credo Lied 344 (staan)

 

Preek

 

Lied 612: 1 en 2

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: Improvisatie

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 425 (staan)

 

Zegen

 

Zingen: Lied 708: 1, 6

 

Orgelmuziek: J.S. Bach/ W.Th. Best - Choral Fugue “ Dona nobis pacem “ BWV 232 

 

 

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Laura Lindhout

Lector: Andries Ponsteen

Organist: Gerard van der Zijden

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies Langelaar

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag Exaudi. Met als voorganger Hans Bas Val.
     

  • Op zondag 26 mei wordt na afloop van de dienst in de Andreaskerk de muziektheatervoorstelling Bach Luther Cellosuites uitgevoerd. Reserveer nu alvast uw gratis tickets via www.bachluther.nl