Actie Kerkbalans 2024 is weer van start!

Als kerk willen we ook in de toekomst een plek zijn waar iedereen terecht kan. Als plek om het geloof te vieren en elkaar te ontmoeten. Dat is alleen mogelijk wanneer we met elkaar voldoende opbrengen. Daarom vragen wij u als lid van de Lutherse Gemeente Rotterdam ook dit jaar weer om een financiële bijdrage. Om met een eigen kerkgebouw, dominee en organist te kunnen blijven voortbestaan zijn er meer bijdragen van leden nodig. 

Om een predikant te kunnen beroepen moet onze gemeente bij de PKN een solvabiliteitsverklaring indienen. Hierin moeten wij aantonen dat de Lutherse Gemeente Rotterdam een financieel solide basis heeft en op lange termijn een predikant kan betalen. Uw toezegging aan Kerkbalans 2024 is daarmee belangrijker dan ooit. Meer informatie: www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans