Interview met kerkrentmeesters over Kerkbalans

Vanaf 2022 is Wout Kroesbergen toegevoegd aan het College van Kerkrentmeesters. Tussen 2014 en 2018 was Wout ook al kerkrentmeester. We spreken hem samen met kerkrentmeester Jeroen van Velzen over de financiële staat van de Andreaskerk en de actie Kerkbalans 2022.

 

Hoe staat de Andreaskerk er financieel voor? 

Jeroen: We weten het hoofd financieel boven water te houden. In 2021 zagen we de impact van het tweede jaar corona wel doorwerken op de gemeente. De periode van onzekerheid, beperkingen en het sluiten van de kerkdeuren resulteerde in een daling van de inkomsten uit Kerkbalans, collecten en verhuur. Tegelijkertijd stijgen logischerwijs de vaste kosten door inflatie en momenteel de energiekosten in het bijzonder. We weten ons te redden, maar het is wel een uitdaging. Daarnaast willen we om als gemeente ook toekomstgericht te zijn ook kunnen investeren in nieuwe initiatieven. Die ruimte is nu beperkt. 

 

Wat zijn de grootste uitgaven? 

Wout: Ons mooie kerkgebouw vraagt onderhoud. Zo is er afgelopen jaar groot onderhoud gepleegd aan onder meer het metselwerk. Daarnaast beslaat het grootste deel van de begroting natuurlijk de personeelskosten voor predikant en organist en koster. 

 

Wat doen jullie om het te verbeteren? 

Jeroen: Om te beginnen hebben we slimme bezuinigingen doorgevoerd. Overbodige abonnementen opgezegd, strikter geld uitgegeven aan facilitaire zaken. Daarnaast proberen we voor specifieke doelen fondsen aan te vragen of doelgericht een bijdrage voor een project te vragen. Zo is met dank aan onze afzwaaiende mede-kerkrentmeester Jan Dirk Schouten de Paardenkamer helemaal opgeknapt. Daarnaast is er een financiële verkenning uitgevoerd.

 

Wat is de grootste financiële uitdaging voor de toekomst? 

Wout: Om als gemeente met een eigen kerkgebouw, dominee en organist te blijven voortbestaan zijn simpelweg meer bijdragen van leden nodig. Dat is alleen mogelijk wanneer we meer mensen weten te enthousiasmeren voor onze kerkelijke gemeente. Nu er met corona weer meer kan, moeten we er vol voor gaan. 

 

Hoeveel is er van een gemeentelid nodig? 

Jeroen: Om de uitgaven te kunnen dekken is er van ieder gemeentelid gemiddeld 30 euro per maand nodig. Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen dit kan betalen. De ene kan minder, de ander kan meer betalen. Het gaat erom dat iedereen op zijn/haar manier een bijdrage levert. 

 

Wanneer zijn jullie tevreden? 

Wout: Financieel als het tekort op de begroting is gedicht. Bovenal als de kerk weer vol zit en we niet alleen financieel maar ook als levendige gemeente groeien.