Martin van Wijngaarden preekt via Skype in Pakistaanse kerk

De Kingsway Church in Pakistan vroeg aan de Rotterdamse predikant Martin van Wijngaarden om een preek te houden. Dat gebeurde afgelopen woensdag, via Skype.

Soms lijkt de aarde groot en lijken afstanden onoverbrugbaar. Ook meer figuurlijk zijn de afstanden soms groot in de wereld waarin we leven, tussen mensen onderling, tussen groepen mensen en tussen culturen. Soms voltrekt zich een klein wonder en ontstaat er contact.

The Kings Way Church in Francisabad
The Kings Way Church in Francisabad

Stichting Diwa

De Andreaskerk is trouwe supporter van het werk van stichting Diwa in Pakistan. Diwa zet zich in voor de christelijke gemeenschap in Francisabad (Pakistan) door middel van onderwijs en vaktrainingen.

Pastor Akram uit Francisabad en lid van het Diwa Team in Pakistan, sprak ongeveer een half jaar geleden met Shahlla Gill, van stichting Diwa Nederland en lid van de Lutherse Gemeente in Rotterdam. Hij had een vraag. Is het mogelijk dat jullie dominee eens met ons spreekt, dat er contact is vanuit Nederland met Pakistan? Wij zouden dat zeer waarderen!

Pastor Akram
Pastor Akram

Minderheid

Christenen in Pakistan behoren tot een kleine minderheid in een land dat voor 97% uit moslims bestaat. Het leven voor christenen is vaak zwaar. Te weten en te ervaren dat christen-zijn niet gebonden is aan land, taal of cultuur en je verbonden te weten met de andere christenen op deze wereld kan troostend en bemoedigend zijn.

En zo geschiede. Dominee Martin van Wijngaarden werd gevraagd een woord te spreken tot de gemeente van de Kingsway Church in Francisabad. Martin stemde meteen en enthousiast in. De vervolgstap was echter veel moeilijker en vergde de nodige inspanning. Hoe zijn wij Rotterdamse lutheranen verbonden met de christenen in Pakistan? Wat hebben wij met hen gemeen? Voor het vertaalwerk in het Engels en het Urdu werd gelukkig gezorgd door gemeente- en kerkenraadslid Sharon en door Shahlla.

Martin van Wijngaarden en Shahlla Gill
Shahhla Gill en Martin van Wijngaarden spraken afwisselend in het Urdu en Engels

Emmausgangers

Woensdag, 27 maart 2019, was het dan zover. In Pakistan werd de geluidsapparatuur en de soms gebrekkige internetverbinding nog eens getest en in Nederland oefenden Martin en Shahlla de woorden.

Het waren ontroerende woorden over wat ons verbind, aan de hand van het verhaal van de Emmausgangers. Lees de complete preek hier.

Moeder van Shahlla

Ontroerend was ook het moment dat we de moeder van Shahlla in de kerk zagen in Pakistan. Ze was ook in de Lutherse Andreaskerk in 2012, toen Gijs (zoon van Shahlla en Jan Dirk) gedoopt werd door Martin van Wijngaarden. Samen met haar man, die toen nog leefde, heeft ze een psalm gezongen, in haar eigen taal en melodie, voorin de kerk.

The Kings Way Church in Francisabad Pakistan
De moeder van Shahhla