Visie voor onze gemeente

De Kerkenraad heeft het visiedocument, dat samen met de gemeente is opgesteld, vastgesteld. U kunt het hier downloaden.