Wat is de Andreaskerk u waard?

Als kerk willen we een plek zijn waar iedereen terecht kan. Als een plek om het geloof te vieren, te bezinnen en elkaar te ontmoeten. Dit is alleen mogelijk wanneer we met elkaar voldoende opbrengen. Daarom vragen we u elk jaar om bij te dragen aan de actie Kerkbalans.

Kerkbalans Andreaskerk Rotterdam

Wij krijgen als kerk namelijk geen subsidie van de overheid voor het vele werk dat we doen. Toch moet ook de kerk kunnen blijven bestaan. Daarom hebben onze leden een brief ontvangen met de vraag of zij willen bijdragen. Vanaf zondag staat er een box in de kerk, waarin u uw bijdrageformulier kunt inleveren.

Wilt u ons ook steunen? We zijn blij met elke gift, groot of klein.
Via deze link kunt u snel en eenvoudig geven via iDeal.

Uiteraard kunt u het bedrag ook overmaken op ons rekeningnummer: NL25 INGB 0000 047682 t.n.v. kerkbeheer Evangelisch Lutherse gemeente te Rotterdam onder vermelding van Kerkbalans 2020. U kunt uw maandelijkse bijdrage voldoen via een automatische periodieke overboeking, of uw bijdrage voor het hele jaar in één keer overmaken.

Belastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’ en is daarmee aftrekbaar voor de belasting. Het ANBI-nummer van onze gemeente is: 002534721

Tip: Periodieke gift
Desgewenst kunt u schriftelijk een vast bedrag voor tenminste vijf jaar laten vastleggen. Uw gift aan de Andreaskerk kunt u dan in zijn geheel aftrekken, ook als u onder het drempelbedrag voor giften blijft. Voor meer informatie over zo’n overeenkomst kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters.