Begroting Kerkrentmeesters en Diaconie

De begrotingen voor 2024 van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters zijn vastgesteld door de kerkenraad.

Heeft u vragen over deze begrotingen?

Neem dan contact op met de scriba van de Kerkenraad: mevr. Sharon Winklaar. sharonwinklaar-007@hotmail.com