Agenda

maart 2023

  zo ma di wo do vr za
9
26
27
28
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
10
5
6
7
8
9
10
11
10:30
Zondag Reminiscere

zondag, 5 maart, 2023 - 10:30

Zondag Reminiscere

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag

Gedenk 

 

5 maart 2023

 

 

   

 

 Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

 

De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze Avondmaalsdienst lezen we over de graankorrel die steven moet om vrucht te brengen, een gelijkenis met (onverwacht) vele lagen. 

 

 

Voor de Dienst

              Orgelspel H. Scheidemann, In Dich hab ich gehoffet (941)

Klokluiden 

Lied   217: 1, 2 en 3

 

Voorbereiding

 

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, 25c

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    

 

    Kyrie 

       

    Groet

 

  

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

Zondagslied 941

Eerste lezing Genesis1:11-13

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Evangelielezing Johannes 12:20-26  

Lofzang

 

Lied       765: 1, 2 en 3     

 

Verkondiging 

 

Lied 765: 4, 5 en 6   

 

viering Heilig Avondmaal

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel Improvisatie lied 941

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

prefatie

lofprijzing

Heilig

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Lam Gods

 

Uitdeling

Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: “Jesu bleibet meine Freude” 

 

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

 

 

Dankzegging

 

Lied 418

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 

 

Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede, 

totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

 

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

 

Wegzending en zegen

 

V: zegen

A:

 

 

 

orgelnaspel: A.P.F. Boëly - Bin ich gleich von Dir gewichen

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

Lector: Arnold Filius

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Jaco Boersma

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

 

Na de dienst 

 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 

 

Versoberingslunch na de dienst. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

Van harte welkom!

 

Volgende week, op zondag Ogen: 

 

Psalm 121 Ich hebe meine Augen auf van G.Ph. Telemann

door Jenny Haisma (zang), Esther Papma (viool) 

en Niels Jan van der Hoek (orgel).

 

 
12:00
Versoberingslunch

zondag, 5 maart, 2023 - 12:00

Versoberingslunch

»

 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
18
10:30
Zondag Oculi

zondag, 12 maart, 2023 - 10:30

Zondag Oculi

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag

Ogen

 

12 maart 2023

 

   

 

 Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

 

De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze dienst lezen we over een gesprek van Christus met omstanders. Het wil helder maken: waarop moet je je ogen nu toch richten voor heil en licht?

 

Vandaag klinkt een minicantate van Telemann!  

 

Voor de Dienst

              Orgelspel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klokluiden 

Lied 215: 1, 4 en 5 

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, uit psalm 25

 

v: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

    Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

a: Keer u tot mij en wees mij genadig, 

    ik ben alleen en ellendig.

 

v: Keer u tot mij 

a: en wees mij genadig, 

v: ik ben alleen en ellendig. 

a: Mijn hart is vol van angst, 

v: bevrijd mij uit mijn benauwenis. 

 

a: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

    Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

    Keer u tot mij en wees mij genadig, 

    ik ben alleen en ellendig.

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    

    Kyrie 301b

        

    Groet

 

  

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

 

Zondagslied 25a

Eerste lezing Psalm 121

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Evangelielezing Johannes 12:27-36

Lofzang

 

Lied       538   

 

Korte preek

 

Psalm 121 G. Ph. Telemann 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,

(voor een vertaling zie bijvoorbeeld LB 121b)

 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,
von welchen mir Hilfe kommet.

Meine Hilfe kommt vom Herren,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet schläfet nicht.

Siehe, der Hüter Israel
schläft noch schlummert nicht.

Der Herr behütet dich,
der Herr ist dein Schatten
über deiner rechten Hand,
daß dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Monde des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit. 

 

Gebeden en zegen

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel XXX  

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied 362

 

V: zegen

A:

 

 

 

orgelnaspel:

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks - Knetsch

Lector: Andries Ponsteen

Sopraan: Jenny Haisma

Violiste: Esther Papma

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Afbeelding: Sinai, wikipedia

 

Na de dienst 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 

 

Versoberingslunch na de dienst. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

Van harte welkom!

 

 
12:00
Versoberingslunchg

zondag, 12 maart, 2023 - 12:00

Versoberingslunchg

»

 
 
 
 
 
 
 
12
19
20
21
22
23
24
25
10:30
Zondag Laetare

zondag, 19 maart, 2023 - 10:30

Zondag Laetare

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag

Verheug u

 

19 maart 2023

 

   

 

 Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

 

De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze dienst lezen we over een ‘nieuw gebod’ dat van liefde, maar ook lezen we dat het niet altijd makkelijk vol te houden is. In dezelfde lezing klinkt de vooraankondiging van het driemaal verloochenen van Christus: recht tegenover de vreugde! 

 

 

Voor de Dienst

              Orgelspel       Variaties over lied 653 Wer nur den lieben Gott 

      laßt walten , G.Böhm

Klokluiden 

Lied 546 

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, uit psalm 122

v: Beloon wie standvastig op U wachten. 

    Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

a: Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren

 

v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

a: ‘Wij gaan naar het huis van de Heer’, 

v: verheugd ben ik, 

a: nu onze voeten staan 

v: binnen je poorten, Jeruzalem. 

a: Vraag om vrede voor Jeruzalem: 

v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

a: dat vrede heerst binnen je muren 

v: en rust in je vesting.’

 

a: Beloon wie standvastig op U wachten. 

    Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

    Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren.

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    

    Kyrie 299e

        

    Groet

 

  

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

 

Zondagslied 176: allen 1, mannen 3, allen 4, vrouwen 5, 

        allen 6

Eerste lezing Openbaringen 21:1-5a

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Evangelielezing Johannes 13:31-38  

Lofzang

 

Lied       537   

 

Verkondiging 

 

Lied 653:1, 4, 6 en 7

 

Gebeden en zegen

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

       tevens orgelspel   Wer nur den lieben Gott laßt walten (lied 653), 

      G.A.Homilius

  

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied 836

 

V: zegen

A:

 

 

 

orgelnaspel: Herliebster Jesu, was haßt du verbrochen, 

J.G. Bastiaans

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

Lector: Rudy Ruigendijk

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Joel Wildschut

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Afbeelding: anoniem

 

Na de dienst 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 

Versoberingslunch na de dienst. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

Van harte welkom!

 

 
12:00
Versoberingslunch

zondag, 19 maart, 2023 - 12:00

Versoberingslunch

»

 
 
 
 
 
 
 
13
26
27
28
29
30
31
1
10:30
Zondag Judica

zondag, 26 maart, 2023 - 10:30

Zondag Judica

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag

Doe mij recht u

 

26 maart 2023

 

   

 Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. Met deze week begint de echte passietijd.

 

In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. deze zondag kreeg een nieuw zondagslied, we zingen het!

De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze dienst lezen we over geloven in Christus, die gezonden is om de wereld te redden.

Christus spreekt hemelse woorden aan mensen op aarde. Woorden van licht en redding.

Vanwege het begin van de passietijd: extra passiemuziek,

koralen uit de Johannes Passie van J.S. Bach.

 

 

Voor de Dienst

         Orgelspel BWV 721 Erbarm dich mein’ o Herre Gott

 

Klokluiden 

Lied   281: 1, 2, 3 4 en 5

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, 51a 

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    

    Kyrie 300b

        

    Groet

 

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

Zondagslied 530

 

Lezing Handelingen 16:25-34

 

Uit de Johannes Passie van J.S, Bach

 

Petrus, der nicht denkt zurück, Petrus, die het zich niet herinnert

seinen Gott verneinet, en zijn God verloochent,

der doch auf ein' ernsten Blick maar die op een ernstige blik

bitterlichen weinet. bitter begint te huilen.

Jesu, blikke mich auch an, Jezus, kijk ook mij aan

wenn ich nicht will büßen; als ik niet wil boeten,

wenn ich Böses hab getan, als ik kwaad heb gedaan,

rühre mein Gewissen! raak dan mijn geweten aan

 

Christus, der uns selig macht, Christus, die ons zalig maakt,

kein Bös' hat begangen, niets kwaads heeft gedaan,

der ward für uns in der Nacht die is voor ons in de nacht

als ein Dieb gefangen, als een dief gevangen,

geführt für gottlose Leut voorgeleid aan goddeloze mensen

und fälschlich verklaget, en vals beschuldigd,

verlacht, verhöhnt und verspeit, uitgelachen, bespot en bespuwd,

wie denn die Schrift saget. zoals de Schrift zegt.

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Evangelielezing Johannes 12:37-50  

Lofzang

 

Lied       653: 1, 4 en 7  

 

Verkondiging 

 

Lied 534

 

Gebeden en zegen

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel bewerking lied 653

Gebed over de gaven

 

Uit de Johannes Passie van J.S. Bach

 

Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, Door uw gevangenschap, zoon van God,

muß uns die Freiheit kommen; moeten wij de vrijheid krijgen;

dein Kerker ist der Gnadenthron, uw kerker is de genadetroon,

die Freistatt aller Frommen; de vrijplaats voor alle vromen;

denn gingst du nicht die want als u de slavernij

Knechtschaft ein, niet had aanvaard,

müßt unsre Knechtschaft ewig sein. zou onze slavernij eeuwig moeten zijn.

 

Er nahm alles wohl in acht Hij zorgde goed voor alles

in der letzten Stunde, in zijn laatste uur.

seine Mutter noch bedacht, Hij dacht nog aan zijn moeder,

setzt ihr ein' Vormunde. gaf haar een voogd.

O Mensch, mache Richtigkeit, O mens, stel orde op zaken,

Gott und Menschen liebe, heb God en de mensen lief,

stirb darauf ohn alles Leid, sterf daarna zonder enig leed,

und dich nicht betrübe! en wees niet bedroefd!

 

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied 863: 1, 4, 5, 6

 

V: zegen

A:

 

 

 

orgelnaspel: BWV 727 O Haupt voll Blut und Wunden 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Zang: Lisa Hinfelaar

Lector: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Sheila Lont 

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Afbeelding: anoniem

 

Na de dienst 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.