Zomergroeten

Al vele zomers houden ook de diensten in de Andreaskerk even ‘reces’.

Sinds enige jaren wordt wel voor iedere zondag een korte opname gemaakt, deze zijn hier terug te kijken. In deze filmpjes leverden diverse gemeenteleden bijdragen in lezingen, declamaties en vocale en instrumentale muziek. Die opnamen vonden plaats in verschillende locaties in het kerkgebouw, in combinatie met de aanwezige kunst.

Zomergroeten 2022 

 Delen uit de Kleine Catechismus van Luther

De zomergroeten van de zomer van 2022 hebben steeds een onderdeel van de Kleine Catechismus van Luther als vertrekpunt. In iedere groet is steeds een deel van een lied van Luther dat te horen bij dat onderdeel past. En daarbij hoort ook instrumentale lutherse kerkmuziek! 

Zie hier voor de tekst van de Kleine Catechismus:

 • 24 juli Zomergroet I: de tien geboden uit de Kleine Catechismus van Luther

J.S. Bach Dies sind die heil’gen Zehn Gebot, uit Alle liederen van Luther lied 14: 1 en 2 (nieuwe vertaling van Dies sind…. De tien geboden, heilzaam recht), Exodus 20:1-17, lied 311: 1, 2, 9 en 10, Bachkoraal op genoemd lied.

 • 31 juli Zomergroet II: de geloofsbelijdenis uit de Kleine Catechismus van Luther

Instrumentale muziek lied: 341, gevolgd door couplet 3 gezongen, Romeinen 15:7-13, belijdenislied van Jochen Klepper, Credo met de woorden van H. Oosterhuis, lied 340 (eerste delen gesproken, het derde deel gezongen, uitleidende ensemble-muziek.

 •  7 augustus Zomergroet III: Het Onze Vader uit de Kleine Catechismus van Luther

H. Schein: lied 370, daarna couplet 3 uit het liedboek, Mattheus 6:5-13, gebed van Dag Hammerskjöld, lied 343, uitleidende ensemble-muziek. 

 

Deze groeten werden verzorgd door Lisa Hinfelaar, Francine Hoogerheijde, Ann Lemmers, Annie Ruizeveld de Winter – de Vries, Erna van Wijngaarden-Raben, Niels Jan van der Hoek en zijn Andreasensemble in wisselende samenstellingen (o.a. Paul Janse en Esther Papma) en Martin van Wijngaarden.

 

De zomergroeten van 2021, aan de hand van de Sola’s 

 • Zomergroet I: Alleen de Schrift

Lied: 816: 1 en 4, Mattheus 19:16-21, lied: 695

 

 • Zomergroet II: Alleen de Genade

Lied: 100a, Leviticus 25:1-13, lied 837: 2 en 4

 

 • Zomergroet III: Alleen het Geloof

Lied: 601, I Johannes 1:1-6, lied: 643: 1, 5, 7 en 9

 

 • Zomergroet IV: Alleen Christus 

Lied: 767 en 845, Openbaring: 19:11-16 en Markus 13: 9-11, lied 970: 1, 3 en 5

 

 • Zomergroet V: Alleen God de Eer 

Lied: 727:1, Openbaring 21:1-8, lied 343

 

De zomergroeten van 2020, naar het luthers leesrooster

 

 • De 5e zondag na Trinitatis, over een andere boeg

Lied 673,  Lucas 5: 1-11, gedicht Vertrouwen van K. Eykman, lied 316

 

 • De 6e zondag na Trinitatis, contrasten

Lied 544, Mattheus 5:20-26, gedicht Eenvoud en eerlijkheid van K. Eykman, lied 834 

 

 • De 7e zondag na Trinitatis, het kan niet op

Lied 995, Marcus 8:1-9, gedicht Onze vader van M. Nijhoff, lied 383

 

 • De 8e zondag na Trinitatis, van horen zeggen

Lied 841, Mattheus 7:15ev, gedicht Het is lachen met God van K. Eykman, lied 747:3

 

 • De 9e zondag na Trinitatis, aftellen of meetellen

Lied 823, Lucas 16:1-9, gedicht Eenvoud van K. Eykman, lied 845 

 

 • De 10e  zondag na Trinitatis, is iets het huilen waard? 

Lied 272, Lucas 19:41-48, het Indisch Onze Vader, gedicht Heer, haak niet af van K. Eykman, lied 275

 

 • De 11e zondag na Trinitatis, voorbeelden of  vooroordelen

Lied 816, Lucas 18:9-14, gedicht Wie ben ik van K. Eykman, liedboek voor de kerken 458

 

 • De 12e zondag na Trinitatis, je gelooft je oren niet

Lied 103a, Marcus 7:31-37, gedicht  God zoekt een mens van K. Eykman, lied 534