Achtste zondag na Trinitatis

zondag, 21 juli, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

de 8e zondag na Trinitatis

 

21 juli 2024

 

Afbeelding met kunst, Beeldende kunst, museum, fotolijst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Orgelspel: B. Ferrini – Var. “Ballo del Mantova”

 

Klokluiden

 

Zingen: Psalm 47: 1, 2

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 48:10+11) met antifoon

 

V: In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw. 

A: Zoals uw naam, o God, reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde: uw rechterhand is vol van gerechtigheid.

 

Zingen Psalm  47: 3
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw. 

Zoals uw naam, o God, reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde: uw rechterhand is vol van gerechtigheid.

Kyrie

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

 

Gloria

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied -  304: 1, 2, 3. Alle eer en alle glorie 

 

Eerste lezing: Ezechiel 1: 4-5, 10

 

Zingen: Lied 601: 1, 2, en 3. Licht dat ons aanstoot

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: ‘Laten we indien mogelijk staande horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Johannes 1: 1-5

 

V: [Psalmtekst]. Halleluja: ‘Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze Maker. Halleluja.

(Psalm 96:6)

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

Credo: Lied 686: 1, 2, 3. De Geest des Heren heeft een nieuw begin (staan)

 

Verkondiging

 

Muzikaal intermezzo

 

Lied 654: 1, 2 4, 6.  Zing nu de Heer, stem allen in

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: Orgel/trompet: J.L. Krebs – Treuer Gott ich muß dir klagen

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 978: 1, 2, 3, 4. Aan  behoort o Heer.. (staan)

 

Zegen

 

Orgel/Trompet: Lied 418 “Ga met God en Hij zal met je zijn.”

 

 

Voorganger: ds. Elsa Aarsen-Schiering

Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

Lector: Arjen de Vries

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Trompet: Gerard Saurwalt

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Jaco Boersma

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 28 juli. Dit betreft de eerste “zomerviering”, onder leiding van Mies Langelaar, voorzitter van onze kerkeraad.