kerkdienst, 16e zondag na Trinitatis

zondag, 19 september, 2021 - 10:30 tot 11:30

In deze dienst klinken teksten van Jakobus over werk en taken op gelovig terrein. Dit zijn geen werken om gerechtigheid of heil mee af te dwingen, of te kopen. Het zijn werken die geloof tonen en een heilzaam leven willen vormgeven. Het begint met het ‘wonder-werk’ van Christus zoals onder andere de Evangelist Lukas dat verwoordt.

 

Vandaag zwaaien we een diaken uit en wordt een nieuwe ouderling ingezegend

         

Ingangspsalm, delen uit psalm 86

 

Lied     25b

 

Eerste lezing:                Jacobus 2:14-18

Evangelielezing:           Lucas 7:11-16

 

Zondagslied 130a

 

Verkondiging

 

Lied  816, voorzang: 1, 2en 3, allen:4

 

Uitzwaaien en inzegening kerkenraadsleden

Groet aan Anca Ruxandra Wildschut – Irimia

Vragen en zegen voor Elisabeth Sietske Hinfelaar (ouderling)

Vraag aan de gemeente

 

Lied 362

Allen: 1 en 3

Voorzang: 2

 

Voor de zegen, lied 713

Allen: 1 en 5

Vrouwen: 2

Voorzang: 3

Mannen: 4

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Voorzang: Lisa Hinfelaar

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Lector:  Annie Ruizeveld de Winter-de Vries

Kinderkerk: Laura Lindhout

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Nel Merks-Knetsch

Camerabediening: Jan Dirk Schouten

 

Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift