kerkdienst, 19e zondag na Trinitatis

zondag, 10 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:30

Genezing, wat houdt dat in? Wat vraagt het van hen die gebroken zijn, wat vraagt het van ons, gebroken genezers? Vandaag een dienst over gebrokenheid, vergeving en genezing.

 

In deze dienst is de president van de Lutherse Synode, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog bij de koffie met hem en elkaar in gesprek te gaan.

 

           

Ingangspsalm (uit Psalm 35 en 78)

Gloria, lied 304, 1 vrouwen, 2 mannen, 3 allen

 

Gott der Herr ist Sonn und Schild.

Cantate van Paul Horn,

voor vierstemmig koor, sopraansolo, twee fluiten en orgel

 

Eerste lezing: Jeremia 8:4-7      

Lied 176: 1 en 6           

Evangelielezing: Matteüs 9:1-8

 

 Zondagslied 863, in de vorm van een lied-cantate

1 cantorij (in het Duits),  2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 cantorij, 6 allen

 

Verkondiging

 

Lied 534                      

Voor de zegen, lied 704

 

                         

Voorgangers: Andreas Wöhle en Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector:  Rudi Ruijgendijk

Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman

Organist: Niels Jan van der Hoek

M.m.v.: AndreasCantorij

Lisa Hinfelaar (sopraan)

Linda Stolk (dwarsfluit)

Marja Bolhout (dwarsfluit)

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Sheila Lont  

 

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 

Volgende week, 17 oktober vindt de doop van Given plaats, zoon van Kimberley van der Wees en Mike Tibbert

             

Zaterdag 30 oktober 2021, Hervormingsdaglezing 2021, 15.00-17.00 uur, Lutherse gemeente Rotterdam    

Voor meer informatie: zie de site

Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam, wordt georganiseerd voor de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II) en: The Amsterdam Centre voor History and Heritage of Protestantism.