kerkdienst 25 juli, achtste zondag na Trinitatis

zondag, 25 juli, 2021 - 10:30 tot 11:30

In deze dienst wordt overdacht hoe we uit geloof goede keuzen kunnen maken, door juist op dat geloof terug te vallen. Dat geeft moed, geeft kracht dicht bij God en elkaar te blijven.

 

De overdenking wordt gecombineerd met’ programmatische muziek’. Namelijk: Biblische Sonate 1 Der Streit zwischen David und Goliath - Johann Kuhnau (1660-1722).

 

Koraal uit de cantate voor de 8e zondag na Trinitatis van J.S. Bach

 

Ingangspsalm  27 b: 1, 4, 6 en 7

 

Gesprek met de kinderen      

 

Lied 25b     

 

Evangelielezing: Matteüs 7:15-21

 

Overdenking  Deze keer in combinatie met een Sonate van J. Kunau, over de strijd van David met Goliath ,

 

Lied: Een lied voor moed voor onderweg - van vrees naar hoop -

 

Voor de zegen, lied gezongen door allen: 418   

 

Orgelnaspel: Laatste deel uit de sonate die ook bij de preek klonk: 8 Algemene vreugde 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Voorzang:                                                    

Kerkenraadslid van dienst:      

Lector:                                           

Organist: Niels Jan van der Hoek

 

Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift