kerkdienst, 7e zondag na Trinitatis

zondag, 18 juli, 2021 - 10:30

In deze dienst worden de gelijkenissen over de 5 dan wel 7 broden   en vissen overdacht uit het evangelie van Markus.

 

Orde van dienst:

 

Orgelspel              

Koraal uit cantate 187 voor de 7e zondag na Trinitatis van J.S. Bach

Ingangspsalm  47 (delen)                      

Eerste lezing: Jeremia 3:21-4:2

Lied   90: 1 en 8

Evangelielezing: Marcus 8:1-9

Lied 392

Verkondiging

Zondagslied 995 ‘Vater unser im Himmelreich’

Voor de zegen, lied gezongen door allen: 90A

Orgelnaspel                                

 

Voorganger: drs .Hans Bas Val

Voorzang: Lisa Hinfelaar en Francien Hoogerheijde

Kerkenraadslid van dienst:      Hellen Blanca

Lector: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

 

Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift