kerkdienst, Zesde zondag na Trinitatis

zondag, 11 juli, 2021 - 10:30 tot 11:30

Orde van dienst voor de Zesde zondag na Trinitatis, 11 juli 2021

 

In deze korte dienst wordt overdacht:

Wat betekent gerechtigheid? Is het een toestand van iets of iemand, die rechtvaardig is? Probeert een mens billijk en eerlijk te zijn, als iemand onder onrecht lijdt?

 

Morgenlied (voorzang): 209

          

Ingangspsalm  18

          

Eerste lezing: Romeinen 6:3-11.

Evangelielezing: Mattheüs 5:20-26.

      

Loflied (voorzang): 351

Verkondiging

Preeklied (voorzang): 353

 

Voor de zegen, - lied gezongen door allen: 611

Orgelnaspel 

 

Voorganger: ds. Marianne van der Meij-Seinstra

Voorzang: Francine Hoogerheijde en Dorine de Koning

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lector: Heidi den Hollander-Baartman

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Sheila Lont

 

Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift