Zeemanskerkendienst

22e zondag na Trinitatis
zondag, 28 oktober, 2018 - 11:00

Ds. Martin van Wijngaarden
Zeemanskerkendienst/Hervormingsdagdienst
Heilig Avondmaal, m.m.v. de AndreasCantorij

Klik hier voor meer informatie.