Zondag Invocavit

zondag, 18 februari, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst voor zondag Invocavit

de eerste zondag van de Veertigdagentijd

 

18 februari 2024

 

 

Allen van harte welkom in de Andreaskerk op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd. Vandaag horen we over het weerstaan van verleidingen, versobering en bemoediging. Jezus Christus gaat ons daarin voor.

 

Orgelspel: improvisatie Lied 536

 

Klokluiden

 

Lied 536

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 91) met antifoon

 

V: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn,

je bevrijden en met roem overladen.

 

Zingen Psalmlied 91a: 1 en 2
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je
      zijn, je bevrijden en met roem overladen.

 

 

V: Kyrie-oproep

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied 40-dagentijd:

Engelen in de woestijn

zullen voor je zorgen. 

Zo zal God dicht bij je zijn

elke nieuwe morgen.  

 

Eerste lezing: Jesaja 58:1-9

Zondagslied: Lied 898

 

V: (aankondiging van het Evangelie) (staan)

 

In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

 

Evangelielezing: Matteüs 4:1-11

 

 

Credo Lied 341 (staan)

 

Preek

 

Lied 538: 1 en 4

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: J.N. Hanff - Ein feste Burg ist unser Gott

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 263 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 537 Fantasia in c mineur

 

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

Lector: Sheila Lont

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joel Wildschut

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vandaag voor de eerste keer! Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.
     

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag Reminiscere, de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Met als voorganger Erna van Wijngaarden.