Zondag Laetare

zondag, 10 maart, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

zondag Laetare

de vierde zondag van de Veertigdagentijd

 

10 maart 2024

 

 

Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen mee te gaan,

om Hem dan tot koning uit te roepen.

Daarom trok Hij zich terug op de berg, alleen.

 

Johannes 6,15

Orgelspel: J.G. Bastiaans - Herliebster Jesu, was haßt du verbrochen

 

Klokluiden

 

Lied 546: 1 - 5

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 122) met antifoon

(antifoon gezongen door voorganger:)

V: Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar!

 

Zingen Psalm 122: 1 en 3
 

(allen zingen de antifoon)

Kyrie

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld

Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied 40-dagentijd:

Ga maar zitten en geniet,
proef het goede leven!
Breek het brood en zing een lied,
dit wil God ons geven.

 

 

Eerste lezing: Jozua 4,19-5,1 en 10-12 

Lied 827 : 1 en 2

 

Tweede lezing: Efeziërs 2,1-10

 

Lied 827 : 3 en 4

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

 

V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, wat we vinden bij: Johannes, hoofdstuk 6, de verzen 1 tot en met 15

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Credo Lied 412: 1, 3 en 4 (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 559: 1 - 4

 

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: D. Buxtehude - O Haupt voll blut und Wunden

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Gezongen Onze Vader (zie rechterblad)

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 653: 1, 2 en 7 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: Uit “Hohe Messe” Agnus Dei

 

 

Voorganger: ds. André van der Stoel uit Amsterdam

Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

Lector: Andries Ponsteen

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Sheila Lont

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vandaag voor de vierde keer!
     

  • De volgende dienst in deze kerk is op 17 maart, zondag Judica (‘Doe mij recht’). Met als voorganger prof. dr. Sabine Hiebsch (Theologische Universiteit Utrecht).

  • Komende donderdag (14 maart) is er weer het Leerhuis met Elsa Aarsen-Schiering over de Bijbel. Om 10.00 uur in de Andreaskerk.

  • Wilt u iets klaarmaken voor de Paasbrunch op 29 maart? Denk aan sandwiches, wraps, een eiersalade of iets anders wat past bij Pasen. Geef het even door aan onze kosteres Greet Postema!