Zondag Quasimodo Geniti

zondag, 7 april, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

zondag Quasi modo geniti

de eerste zondag na Pasen

 

7 april 2024

 

 

‘Thomas’, Thomas Guy Ribble (1959-2020)

 

Orgelspel: S. Scheidt - Christ lag in Todesbanden

 

Klokluiden

 

Lied 622 1, 3, en 6 

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm: Psalm 81 (met antifoon uit 1 Petrus 2: 2)

 

V: Halleluja! Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere 

melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding

bereikt. Halleluja! 

 

Zingen Psalm 81: 1, 2, 3 en 4
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: Halleluja! Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de

zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw

redding bereikt. Halleluja! 

 

Kyrie

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

Gloria

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 374: 1, 2, 4, 6

 

Eerste lezing: Jesaja 26: 1-13

 

Gradualepsalm: Psalm 116: 1, 2, 3 en 4

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Johannes 20: 19-31

 

V: Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. Halleluja. (Psalm 118: 24)

 

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Credo Lied 343 (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 644

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: BWV 627 Christ ist erstanden

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 643 1, 7, 8 en 9 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 657 Nun danket alle Gott 

 

 

Voorganger: ds. Erwin de Fouw

Kerkenraadslid van dienst: Mies de Vries-Langelaar

Lector: Dorine de Koning

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Sheila Lont

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Nieuw op de collectepagina van onze website: naast Kerkbeheer heeft inmiddels ook de Diaconie-collecte een donatie-button.
   

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
   

 • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 14 april. Met als voorganger Ds. Andreas Wöhle (president van de lutherse synode).
   

 • Komende donderdag (11 april) is er weer het Leerhuis met Elsa Aarsen-Schiering over de Bijbel. Om 10.00 uur in de Andreaskerk.

 • De Sjoa Herdenkingsdienst is vanavond (7 april) om 19:00 uur in de Laurenskerk. Voorafgaand aan de dienst worden vandaag (begonnen om 5 uur ‘s ochtends) vanaf het stadpodium tegenover de kerk alle 7.000 namen gelezen van de Joodse inwoners van Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden die tijdens de Sjoa (Holocaust) zijn vermoord.