Nieuw beleidsplan voor Lutherse Gemeente Rotterdam

Na een brainstorm met gemeenteleden en verschillende sessies is het nieuwe beleidsplan van de Lutherse Gemeente Rotterdam tot stand gekomen. Dit beleidsplan geeft antwoord op de vraag: hoe willen we kerk zijn, in de periode 2020-2025?

Er is gekozen voor een beleidsplan met een heldere opzet: vier onderwerpen - Vieren, Omzien, Leren en Verbinden, die elk onderverdeeld zijn in vier punten.

Beleidsplan Lutherse Gemeente Rotterdam

Een rode draad door dit document zijn de verbindingen met andere kerken, organisaties en netwerken. Denk hierbij aan de Duitse en Scandinavische Zeemanskerken, de Voedselbank, het LHBT-netwerk Wijdekerk, buurtvereniging Top van Noord en de kinderkerkmethode Godly Play.

We danken alle bijdragers aan dit beleidsplan. Naast de leden van de AndreasCantorij en de kerkenraad, ook de personen die deelnamen aan de brainstormsessie.

Het beleidsplan 2020-2025 is via deze link te lezen. Een papieren exemplaar kunt u meenemen in de Andreaskerk, net als onze gratis Rembrandt-kalender 2020.