Waarom luidt vanavond de klok van de Andreaskerk?

Normaal gesproken hoort u de klokken van de Andreaskerk alleen luiden op zondag voorafgaand aan de kerkdienst, of tijdens bijvoorbeeld een huwelijksdienst. Vanwege het coronavirus kunnen veel kerkdiensten niet doorgaan, ook in de Andreaskerk niet. Daarover leest u meer hier.

De komende weken luiden de Klokken van Hoop. Op woensdagavond worden tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken geluid. Dit is een oecumenisch initiatief, gestart door de Paradijskerk in Rotterdam, dat navolging vindt door het hele land. Ook als Lutherse Gemeente Rotterdam sluiten we ons hierbij aan.

Klokken van Hoop

Waarom klokken luiden?

  • Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
  • Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
  • Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Meer informatie over dit initiatief vindt u op www.klokkenvanhoop.nl.