Johannes 19:30

maart 2019

“Nadat Jezus er van gedronken had zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.”