Visie voor onze gemeente

De Kerkenraad heeft het visiedocument, dat samen met de gemeente is opgesteld, vastgesteld. U kunt het hier downloaden.

De Kerkenraad vergaderde

Maandag 11 maart vergaderde de kerkenraad. Belangrijkste punt op de agenda was uiteraard het beroepingswerk.

Actie Kerkbalans 2024 is weer van start!

Als kerk willen we ook in de toekomst een plek zijn waar iedereen terecht kan. Als plek om het geloof te vieren en elkaar te ontmoeten. Dat is alleen mogelijk wanneer we met elkaar voldoende opbrengen. Daarom vragen wij u als lid van de Lutherse Gemeente Rotterdam ook dit jaar weer om een financiële bijdrage. Om met een eigen kerkgebouw, dominee en organist te kunnen blijven voortbestaan zijn er meer bijdragen van leden nodig. 

Om een predikant te kunnen beroepen moet onze gemeente bij de PKN een solvabiliteitsverklaring indienen. Hierin moeten wij aantonen dat de Lutherse Gemeente Rotterdam een financieel solide basis heeft en op lange termijn een predikant kan betalen. Uw toezegging aan Kerkbalans 2024 is daarmee belangrijker dan ooit. Meer informatie: www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans

Gemeentevergadering

GEMEENTEVERGADERING

 

Meepraten over de ontwikkeling van de visie voor onze gemeente

 

Andreaskerk, Heer Vrankestraat 51 Rotterdam

De kerkenraad vergaderde

Maandag 15 januari hebben wij als kerkenraad onze eerste vergadering in het nieuwe jaar en met ons nieuwe kerkenraadslid, Laura Lindhout, gehouden.  

Pagina's

Abonneren op Andreaskerk RSS