De Kerkenraad vergaderde

Maandag 11 september vergaderde de kerkenraad. Aan de orde kwamen onder andere de personele bezetting van de kerkenraad: momenteel is er een vacature voor een jeugdouderling en is de diaconie op zoek naar een diaken en een administrateur. Voor het notuleerwerk van de vergaderingen van de Kerkenraad hebben wij in de persoon van Christine Postema een prima aanvulling voor het secretariaat gekregen, dat Sharon Winklaar voor het overige gedeelte voor haar rekening blijft nemen.

Digitale editie glossy Andreas

De nieuwe editie van de glossy Andreas is verschenen!. U kunt hieronder door de glossy bladeren. Veel leesplezier!

Kijk mee naar de kerkdienst in de Andreaskerk

U kunt u elke zondag meekijken naar de kerkdiensten via: www.luthersrotterdam.nl/live

Pagina's

Abonneren op Andreaskerk RSS