Kerstboom versieren! 

Ieder jaar staat er een prachtig versierde kerstboom voor in de Andreaskerk. U vraagt zich misschien af hoe die daar komt? Allereerst gaat ons kostersechtpaar op stap om een mooie boom uit te zoeken, die vervolgens wordt bezorgd bij de kerk. Omdat de boom groot is en behoorlijk plat geraakt is door het vervoer, wordt die eerst een paar dagen neergezet om in de juiste vorm terug te komen en dan begint het echte werk: het versieren van de boom. 

De Kerkenraad vergaderde 

Op 13 november j.l. kwam de Kerkenraad bij elkaar. Wij verwelkomden twee nieuwe gezichten: Christine Postema, die als notulist de Kerkenraad komt versterken, en onze consulent, Fulco Timmers. 

Elsa Aarsen leidt seizoen 2023-2024 Leerhuis over de Bijbel

Al jarenlang wordt er een oecumenisch Leerhuis georganiseerd in de Lutherse Andreaskerk. De organisatoren en kerkenraad hebben Elsa Aarsen-Schiering bereid gevonden om dit seizoen het Leerhuis te leiden. Elsa is theoloog en werkzaam geweest als docent godsdienst in het middelbaar onderwijs. Elsa is als gastvoorganger geen onbekende in de Andreaskerk. Naast voorgaan in (Lutherse) kerken is zij actief als spreker over diverse theologische onderwerpen.

Zeemanskerkendienst 2023

Zeemanskerkendienst in Rotterdam

Ook dit jaar wordt Hervormingsdag in een feestelijke dienst gevierd met de Zeemanskerken van Rotterdam! For the 41st time the (Lutheran) Seamen’s Churches of Rotterdam celebrate Reformation Day together.

Wil jij graag een praktische bijdrage leveren aan onze kerk? 

Wij zoeken mensen die graag een praktische bijdrage zouden leveren rondom de diensten in de Andreaskerk. Te denken valt aan het klaarzetten van de spullen voor een activiteit, het rond brengen van de kerst attenties en het opruimen na een gezamenlijke maaltijd. 

We horen graag van je of je beschikbaar bent!

Namens de kerkenraad, 

Lianda Groeneveld

 

Pagina's

Abonneren op Andreaskerk RSS