Agenda

  zo ma di wo do vr za
27
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
28
3
4
5
6
7
8
9
10:30
Derde zondag na Trinitatis

zondag, 3 juli, 2022 - 10:30

Derde zondag na Trinitatis

»

- Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de derde zondag na Trinitatis 

3 juli 2022 

 

 

Als sluiting van ons seizoen, en voorafgaand aan ons gemeentefeest, Luthers Bruiloft, een dienst over het Lam van God

Hoe kijken we tegen het Lam van God aan? Als slachtoffer dat voor ons leed, of als redder en verlosser van de wereld, zoals ook het mozaïek in onze kerk verbeeldt?

We lezen en zingen teksten over hoe het Lam/lam in de Bijbel voorkomt. Dit koppelen we aan de zang uit de Avondmaalsliturgie: het Agnus Dei, Christus Lam van God. 

 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel BWV 232 Messe in h-moll (Hohe Messe) - Agnus Dei

 

Klokluiden

Lied 283

Cantorij 1, allen 2 en 4

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, 

een koorlied naar de psalmen 36 en 57 

(zetting van L. von Beethoven)

 

Gott, deine Güte reicht so weit,

So weit die Wolken gehen;

Du krönst uns mit Barmherzigkeit,

Und eilst, uns beyzustehen.

Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort,

Vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort;

Denn ich will vor dir beten!

 

Kyrie 

Na de Kyrie-oproep

 Gloria

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: Door Jezus Christus, onze Heer…

A: … amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Lied 938

 

Zondagslied

Eerste lezing Genesis 22:1-14

 

Cantorijzang M. Praetorius

Siehe das ist Gottes Lamm welches der welt Sünde trägt.

Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt.

 

Aankondiging van de hoofdlezing het evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. De hemel vertelt van Gods majesteit,

het uitspansel roemt het werk van Zijn handen. Halleluja.

 en

 

Lezing Johannes 1:26-30

Lofzang

Lied   651: 1, 2 en 3

 

Verkondiging  

 

Lied   651: 4, 5, 6 en 7

 

Viering Heilig Avondmaal

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel G.A. Homilius Schmücke dich, o liebe Seele

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met de acclamatie

Stil gebed

 

Cantorijzang Agnus Dei van H.L. Haszler 

 

prefatie

 

Gezongen lofprijzing  402 b

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Agnus Dei

 

Uitdeling

 

Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione 

J. Dragt - Agnus Dei

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

wegzending en zegen 

Lied voor de zegen (staande) 705

 

 

Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

 

Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk!

Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

 

Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

 

Wegzending

 

Zegen

A:  

 

 

  Enige mededelingen over het verloop van Luthers Bruiloft!

 

  Orgelspel: G.F. Ebhardt - Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

 

 

 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Nel Merks-Knetsch

Lezingen door: Sheila Lont

Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

Heidi den Hollander

M.m.v. leden van de AndreasCantorij

Camerabediening: Jaco Boersma

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustraties: voorop: ds Meijer en gemeenteleden

bij de preek: Lucas Cranach jr.

 

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies een bedrag. 

 

 

       

 

Katharina van Bora
    Luthers Bruiloft 12.00 – 15.00 uur

 

12.00 uur Koffie, thee, sap, frisdrank, wijn

12.30 Opening lopend buffet onder zang van AndreasCantorij

13.00 Opening boekenmarkt 

13.30 Tegeltjes schilderen met de kinderen (Erna)

14.00 Quiz o.l.v. Hellen Blanca

14.30 Uitslag quiz, bekendmaking winnaar. Prijsuitreiking 

15.00 Sluiting, uitdeling fruit 

 
 
 
 
 
 
 
29
10
11
12
13
14
15
16
10:30
Vierde zondag na Trinitatis

zondag, 10 juli, 2022 - 10:30

Vierde zondag na Trinitatis

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de vierde zondag na Trinitatis, 

10 juli 2022 

 

ArtWay.eu

 

Welkom in deze dienst waarin het gaat over barmhartig zijn, over

niet oordelen of veroordelen en waarbij de balk en splinter weer

aan de beurt zijn (zie de illustratie). In de schoolvakanties is er geen kinderkerk – de zwaantjesdoos met knutselspullen staat op de eerste bank.

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel Improvisatie Lied 807 Een mens te zijn op aarde

Klokluiden 

Lied 217: 1, 2 en 3

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

Intorïtus en antifoon uit psalm 27 (vers 1-2 en 3-5a)

de antifoon (ps.27:1-2):

v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

wie zou ik vrezen? 

Bij de Heer is mijn leven veilig, 

a: voor wie zou ik bang zijn? 

Psalm 27:3-5a

v: Al trok een leger tegen mij op, 

mijn hart zou onbevreesd zijn, 

a: al woedde er een oorlog tegen mij, 

nog zou ik mij veilig weten. 

v: Ik vraag aan de Heer één ding, 

het enige wat ik verlang: 

a: wonen in het huis van de Heer 

alle dagen van mijn leven, 

v: om de liefde van de Heer te aanschouwen, 

hem te ontmoeten in zijn tempel. 

a: Hij laat mij schuilen onder zijn dak 

op de dag van het kwaad

Kyrie 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

      

 

groet

              

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 675

Eerste lezing Jeremia 17: 5-26

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord: Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, 

mijn God die mij ziet en redt.

Halleluja.

en

Evangelielezing Lucas 6: 36-42

Lofzang

Lied 943

Verkondiging 

Lied 807

 

Gebeden en zegen 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen G'mein., 

J.S. Bach (BWV 734)

 

Voorbeden met de volgende acclamatie:

\Stil gebed, en:  

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 841: 1, 2 en 4

Zegen

Allen:

   

 

  Orgelnaspel: Fuge in c, J.S. Bach (BWV 575)

 

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lector: Dorine de Koning  

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Sheila Lont

Illustratie voorzijde: anoniem

 

Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

 

Volgende week is de voorganger ds. Elbert Grosheide (tot 10 jaar geleden de predikant van de Bergsingelkerk; nu terug in Rotterdam)

 

De zondagen 24 en 31 juli en 7 augustus is deze kerk gesloten, maar op de website van de kerk èn via kerkdienstgemist.nl zijn onze ‘Zomergroeten’ te zien en te horen, korte diensten die dit jaar enkele thema’s uit de Augsburgse confessie als onderwerp hebben.

Op 24 juli is bovendien de dienst in de DEG aan de ’s-Gravenbrugwal bij te wonen.

 

De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Erna van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

QR code met uw smartphone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
30
17
18
19
20
21
22
23
10:30
Vijfde zondag na Trinitatis

zondag, 17 juli, 2022 - 10:30

Vijfde zondag na Trinitatis

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de vijfde zondag na Trinitatis, 

17 juli 2022 

 

 

 

 

In de schoolvakanties is er geen kinderkerk – de zwaantjesdoos met knutselspullen staat op de eerste bank, pak gerust!

 

Voorbereiding 

 

       Orgelspel   Sonate IV in e - II Andante, J.S. Bach 

  (BWV 528)

     Klokluiden 

Lied 213: 1 en 2

 

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

Introïtus en antifoon uit psalm 27

Antifoon uit psalm 27: 7a, 9b

v: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

    Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

a: God, mijn behoud.

Psalm 27: 1, 7b, 13-14

v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

a: wie zou ik vrezen?

v: Bij de Heer is mijn leven veilig,

a: voor wie zou ik bang zijn?

v: Wees genadig en antwoord mij.

a: Mag ik niet verwachten 

     de goedheid van de Heer te zien

v: in het land van de levenden?

a: Wacht op de Heer, 

     wees dapper en vastberaden,

v: ja wacht op de Heer.

 

        a: Hoor mij, Heer, als ik tot U roep.

  Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

    God, mijn behoud.

  

Kyrie 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

(geheel door allen)

 

Gloria 

(geheel door allen)

      

 

 

groet

              

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 673

 

Eerste lezing 1 Petrus 3:8-15a

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord: God, de Heer, is een zon en een schild. 

Zijn weldaden weigert Hij niet.

Halleluja!

en

Evangelielezing Lucas 5:1-11

Lofzang

Lied 532

Verkondiging 

Lied 361: 1 t/m 5

 

Gebeden en zegen 

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel:   Concerto in G - II. Largo, J.S. Bach (BWV 592)

Voorbeden met de volgende acclamatie:

Stil gebed, en:  

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

 

wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen (staande) 418: 1, 2 en 3

 

Zegen

Allen:

   

 

     Orgelnaspel: Concerto in G - III. Presto, J.S. Bach (BWV 592)

 

 

 

Voorganger: ds. Elbert Grosheide

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lector: Andries Ponsteen  

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Illustratie voorzijde: geloofstoerusting.nl

 

Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

 

De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Erna van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

QR code met uw smartphone. 

 

De zondagen 24 en 31 juli en 7 augustus is deze kerk gesloten, maar op de website van de kerk zijn onze ‘Zomergroeten’ te zien en te horen, korte diensten die dit jaar enkele thema’s uit de Augsburgse confessie als onderwerp hebben.

Op 24 juli is bovendien de dienst in de DEG aan de ’s-Gravenbrugwal bij te wonen.

 

De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Martin van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

 
 
 
 
 
 
 
31
24
25
26
27
28
29
30
10:30
Zesde zondag na Trinitatis

zondag, 24 juli, 2022 - 10:30

Zesde zondag na Trinitatis

»

24 juli Zomergroet I: 

de tien geboden uit de Kleine Catechismus van Luther

J.S. Bach Dies sind die heil’gen Zehn Gebot, uit Alle liederen van Luther lied 14: 1 en 2 (nieuwe vertaling van Dies sind…. De tien geboden, heilzaam recht), Exodus 20:1-17, lied 311: 1, 2, 9 en 10, Bachkoraal op genoemd lied.

 

Zie hier voor de tekst van de Kleine Catechismus 

 
 
 
 
 
 
 
32
31
1
2
3
4
5
6
10:30
Zevende zondag na Trinitatis

zondag, 31 juli, 2022 - 10:30

Zevende zondag na Trinitatis

»

31 juli Zomergroet II: 

de geloofsbelijdenis uit de Kleine Catechismus van Luther

Instrumentale muziek lied: 341, gevolgd door couplet 3 gezongen, Romeinen 15:7-13, belijdenislied van Jochen Klepper, Credo met de woorden van H. Oosterhuis, lied 340 (eerste delen gesproken, het derde deel gezongen, uitleidende ensemble-muziek.

 

Zie hier voor de tekst van de Kleine Catechismus