Jeremia 31:9

november 2020

God spreekt: Bedroefd gingen zij heen, getroost leid Ik hen terug.