Agenda

februari 2022

  zo ma di wo do vr za
6
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
7
6
7
8
9
10
11
12
10:30
Vijfde Zondag na Epifanie

zondag, 6 februari, 2022 - 10:30

Vijfde Zondag na Epifanie

»

Van harte welkom in deze kerkdienst!

De kerkdiensten in de Andreaskerk zijn weer van start gegaan. Ons kerkgebouw is groot genoeg om op ruime afstand van elkaar te zitten. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten. 

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de laatste zondag na Epifanie

 

6 februari 2022

 

De verheerlijking op de berg | Protestantse Gemeente Wilhelminadorp Verhalen

 

Vandaag denken wij na over het grote mysterie van God en zijn Zoon. We luisteren naar de evangelist Mattheüs, die ons vertelt over de ontmoeting op de berg en de lichtende wolk die hen verlichtte.

 

Voorbereiding

Clavecimbelspel: Fantasia in c en F, G.Ph. Telemann

Klokluiden 

Morgenlied: 209: 1 t/m 3.

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introïtuspsalm - uit psalm 145  

v: Schittering is er als zonlicht, 

        stralen komen uit zijn hand, 

a: waarin zijn kracht verborgen is

 

v: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

a: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

v: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

a: uw naam loven tot in eeuwigheid.

v: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

a: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

v: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

a: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

v: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

a: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

v: uw gerechtigheid luid bezingen.

 

a: Schittering is er als zonlicht, 

      stralen komen uit zijn hand, 

        waarin zijn kracht verborgen is.

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed;

V: …. door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor en met de kinderen

 

Zondagslied: 517: vrouwen 1     3  

mannen      2      4 

allen                          5

 

Eerste lezing: Exodus 3: 1 t/m 6

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   In de wijsheid schittert het eeuwige licht,

in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld,

en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja!

 A:  

 

Evangelielezing: Matteüs 17: 1 t/m 8

 

   A:  

 

Verkondiging 

 

Preeklied: 527:1, 3 en 5.

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de acclamatie:

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

Lied voor de zegen: 722:1 t/m 3.

 

 

       Zegen

V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A: Amen.

 

Orgel-naspel: Fuga in g, J.S. Bach (BWV 542/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: Marianne van der Meij-Seinstra

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lezingen: Arjen de Vries 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustratie: jesusmafa.com

Camera: Mies de Vries-Langelaar

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
8
13
14
15
16
17
18
19
10:30
Zondag Septuagesima

zondag, 13 februari, 2022 - 10:30

Zondag Septuagesima

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de zeventigste dag voor Pasen 

13 februari 2022

 

 

 

 

Houvast, om het Woord vast te houden. 

Op deze zondag is eigenlijk de vaste evangelielezing die van de werkers in de wijngaard: op het einde kreeg iedereen (ongeacht het aantal gewerkte uren) hetzelfde ‘loon’. Dat riep vragen op naar welke beelden we van de goede God hebben. 

Vandaag lopen we even verder op dat spoor: Godsbeelden. 

Jezus helpt daarbij volgens de woorden van de evangelist Johannes: Jezus spreekt die woorden van God, hij leeft ze voor.

 

 

Voorbereiding

Orgelspel: J.L. Krebs Wir Glauben all’ an einen Gott 

Klokluiden 

Lied 280: 1, 6 en 2 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introituspsalm uit psalm 44        

v: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

Sta op, kom ons te hulp,

        a: verlos ons omwille van uw naam.

    v: God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

        a: onze voorouders vertelden het ons door:

        v: de daden die U verrichtte in hun dagen,

        a: in de dagen van weleer.

        v: Zij verkregen het land niet met het zwaard,

        a: niet hun eigen kracht heeft hen gered,

        v: maar uw rechterhand, uw arm,

        a: het licht van uw gelaat - 

        v: U had hen lief.

        a: God, wij loven U dag na dag

        v: uw naam zullen wij altijd prijzen.

 

        a: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

Sta op, kom ons te hulp,

         verlos ons omwille van uw naam.

 

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

lied 316

allen 1 4       

vrouwen             2          

mannen                 3        

 

Eerste lezing:  Exodus 3:1-10

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   Halleluja. Allen die uw hoop vestigt op de Heer, 

  Wees sterk en houd moed. Halleluja

 A:  

 

Evangelielezing: Johannes 12:44-50

 

   A:  

 

Verkondiging 

 

Lied 319

allen 1           4           7

vrouwen        2        5      

mannen              3          6        

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de acclamatie:

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

Lied voor de zegen 837

vrouwen       1  

mannen           2 

allen       3 

 

 

       Zegen

 

Orgelnaspel: J.Chr. Oley Herr Gott, dich alle loben wir

 

 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks -Knetsch 

Lezingen: Heidi den Hollander-Baartman 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Laura Lindhout

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustraties: Padua/Mon Reale/Colmar/

Luthers Utrecht/Andreaskerk

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

Nadat het leerhuis afgelopen week de draad weer oppakte, geldt dat komende weken ook voor de maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan. Omdat we nog maar met een beperkt aantal mensen in de Paardenkamer tegelijk aanwezig mogen zijn is een oplossing verzonnen: zowel de kookgroep als alle eters verdelen we in twee groepen. En iedere groep komt op een avond aan de beurt (15 en 22 februari). Zo kan iedereen een keer aanschuiven! Informatie en aanmelding bij: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries.

In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!

 

 
 
 
 
 
 
 
9
20
21
22
23
24
25
26
10:30
Zondag Sexagesima

zondag, 20 februari, 2022 - 10:30

Zondag Sexagesima

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de zestigste dag voor Pasen 

20 februari 2022

 

 

Het Woord van God vast houden, leerden we vorige week; deze week gaat het erom hoe ‘het’ verder kan groeien, dat Woord in ons. Naast de lezing van de zaaier (uit het evangelie van Lucas) ligt nu een tekst van de profeet Joel.

De meesten van ons zijn stadsmensen, zaaien zal niet iedereen doen; maar inmiddels is de zorg om de aarde wel op andere manieren onze huizen binnengekomen. Mogelijk dat we nu toch weer dat oude beelden van zaaien en van een voorraad hebben (daar legt Joel een accent) snappen. 

Het Woord als zaad, als voorraad voor een gelovig leven. 

 

Voorbereiding

Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lasst walten Mohrheim en J.S.Bach 

 

Klokluiden 

Lied 283: 1, 3 en 4 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introituspsalm uit psalm 44        

v: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

Sta op, kom ons te hulp,

        a: verlos ons omwille van uw naam.

    v: God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

        a: onze voorouders vertelden het ons door:

        v: de daden die U verrichtte in hun dagen,

        a: in de dagen van weleer.

        v: Zij verkregen het land niet met het zwaard,

        a: niet hun eigen kracht heeft hen gered,

        v: maar uw rechterhand, uw arm,

        a: het licht van uw gelaat - 

        v: U had hen lief.

        a: God, wij loven U dag na dag

        v: uw naam zullen wij altijd prijzen.

 

        a: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

Sta op, kom ons te hulp,

         verlos ons omwille van uw naam.

 

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

lied 967

allen 1 7       

vrouwen             5          

mannen                 6        

 

Eerste lezing:  Joel 2:12-21

 

Lied Waak op, verlaat ons niet, o Heer

Tekst: W. Barnard

Melodie: Ik ben een engel van de Heer (469 – M. Luther)

 

Waak op, verlaat ons niet, o Heer,  

waak op en slaap niet langer meer.

Gij zult toch in de hemel niet

vergeten al het aards verdriet?

 

Ons lichaam juicht niet tot uw lof

ons leven buigt zich in het stof-

daarom, waak op, treed in het licht

en openbaar uw aangezicht!

 

Want Gij alleen, ja Gij zijt goed, 

een God die grote dingen doet.

Gij zult toch in de hemel niet

vergeten al het aards verdriet?

 

Wij gaan ten onder als een zaad

dat Gij ter aarde vallen laat, 

opdat het stierf en vruchten droeg,

want uw genade is genoeg.

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   Halleluja. Uw Woord is een lamp voor mijn voet, 

  en een licht op mijn pad. Halleluja

 A:  

 

Evangelielezing: Lucas 8:4-15

 

   A:  

 

Zondagslied 764: 1 en 2

 

Verkondiging 

 

Lied 916

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de acclamatie:

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

Lied voor de zegen 910: 1, 2 en 4

 

       Zegen

 

Orgelnaspel: J.L. Krebs Freu dich sehr o liebe Seele

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Erna van Wijngaarden - Raben

Camerabediening: Sheila Lont

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustratie: B. vander Leck

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

Nadat het leerhuis eerder de draad weer oppakte, geldt dat komende tijd ook voor de maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan. Omdat we nog maar met een beperkt aantal mensen in de Paardenkamer tegelijk aanwezig zijn is een oplossing verzonnen: zowel de kookgroep als alle eters verdelen we in twee groepen. En iedere groep komt op een avond aan de beurt (na 15 nu de tweede groep op 22 februari). Zo kan iedereen een keer aanschuiven! Informatie en aanmelding bij: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries.

In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
10
27
28
1
2
3
4
5
10:30
Zondag Quinquagesima

zondag, 27 februari, 2022 - 10:30

Zondag Quinquagesima

» Esto Mihi

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de vijftigste dag voor Pasen

Zondag Quinquagesima/Esto mihi 

 

27 februari 2022

 

 

 

 

 

Voorbereiding

Orgelspel Trio in C Adagio-Allegro, J.S. Bach (BWV 585)
 

Klokluiden 

 

Lied 212: 1, 3 en 4

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Antifoon en psalm uit psalm 31: 

V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

vesting die mij redding biedt. 

U zult mijn gids zijn, 

A: mij leiden, tot eer van uw naam.

       

V: Bij u, HEER, schuil ik, 

A: maak mij nooit te schande. 

V: Bevrijd mij en doe mij recht, 

A: In uw hand leg ik mijn leven, 

V: HEER, trouwe God, u verlost mij. 

A: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

V: want u ziet mijn ellende, 

u kent de nood van mijn ziel, 

A: u laat niet toe dat de vijand mij insluit, 

V: u geeft mijn voeten de ruimte. 

 

A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

een vesting die mij redding biedt. 

U zult mijn gids zijn, 

mij leiden, tot eer van uw naam

 

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

Lied: 318, verzen 1, 3 en 4

 

Eerste lezing:  Jesaja 38: 1-6

 

Psalm 77: 1 en 4

 

Aankondiging van het Evangelie 

 

Psalmwoord (uit psalm 31):

 V:   Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

want U ziet mijn ellende, U kent de nood van mijn ziel.

 

 A:  

 

Evangelielezing: Lucas 18: 31 – 43

 

   A:  

 

Zondagslied: 909 (geheel)

 

Verkondiging 

 

Lied: 534 (geheel)

 

Voorbeden en zegen 

Collecte tijdens orgelspel: Fantasia in d,  A. Van den Kerckhoven Gebed over de gaven

 

Voorbeden met de acclamatie:

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

Lied voor de zegen: 994 (geheel)

 

       Zegen

 

Orgelnaspel: Sonata in C Andante/Presto, J. Haydn 

 

 

Volgende week, zondag 6 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd: ‘veilig’ Heilig Avondmaal

 

Voorganger: Erwin de Fouw

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

Lezingen: Sheila Lont

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Jaco Boersma

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

 

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!