Agenda

maart 2022

  zo ma di wo do vr za
10
27
28
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
11
6
7
8
9
10
11
12
10:30
Zondag Invocavit

zondag, 6 maart, 2022 - 10:30

Zondag Invocavit

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de eerste zondag in de 40-dagen

Invocavit/ Roept hij mij aan

6 maart 2022

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 695; een lied dat zingt van ‘be- geest-erd’ zijn, iets dat ons mensen in deze wereldtijd wel mag aan spreken.

Voorbereiding

Orgelspel Canon II Mit innigem Ausdruck -opus 56-, R. Schumann
Klokluiden 

Lied 536

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Antifoon en psalm uit psalm 91: 

 

     v: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, 

in de nood zal ik bij je zijn, 

     a: je bevrijden en met roem overladen.

 

     v: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 

     a: en overnacht  in de schaduw van de Ontzagwekkende, 

     v: zegt tegen de Heer:  

     a: ‘Mijn  toevlucht, mijn vesting, 

     v: mijn God, op U vertrouw ik.’

     a: Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, 

     v: die over je waken waar je ook gaat.  

     a: Hun handen zullen je dragen,

      v: je voet zul je niet stoten aan een steen. 

 

a: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, 

    in de nood zal ik bij je zijn, 

    je bevrijden en met roem overladen.

 

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

Zondagslied: 898

Eerste lezing:  Jesaja 58:1-10

Lied: 539: 1, 2, 3 en 4

Evangelielezing: Matteüs 4:1-11

A:  

 

Lied: 539: 5

Verkondiging 

Lied: 695

 

Viering Heilig Avondmaal

 

Collecte tijdens orgelspel: Canon I -opus 56-, R. Schumann

 

  Mededelingen over de wijze van uitdelen

  Gebed over de gaven 

Voorbeden met de acclamatie

 Stil gebed

 

 

 

Prefatie

 lofprijzing

 Sanctus

 

Avondmaalsgebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Agnus Dei

 

Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: 

Melodia in B-Dur -opus 59-, M. Reger

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

     

zegen

Voor de zegen, lied 538

V: zegen

A:

 

Orgelnaspel: Canon IV Innig -opus 56-, R. Schumann

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lezingen: Andries Ponsteen 

Organist: Jan Hoegee

Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman 

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

 

 

 

 

In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 

 
12:00
Versoberingslunch

zondag, 6 maart, 2022 - 12:00 tot 12:45

Versoberingslunch

»

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 
 
 
 
10:30
Leerhuis over de Psalmen

donderdag, 10 maart, 2022 - 10:30

Leerhuis over de Psalmen

»

 
19:30
Leerhuis over de Psalmen

donderdag, 10 maart, 2022 - 19:30

Leerhuis over de Psalmen

» Zoom sessie

 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
19
10:30
Zondag Reminiscere

zondag, 13 maart, 2022 - 10:30

Zondag Reminiscere

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de eerste zondag in de 40-dagen

Reminiscere / Gedenk

13 maart 2022

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 355; een lied dat zingt van dopen, het eerste deel over kinderdoop, maar het tweede deel over de doopvan allen die gedoopt zijn, we lezen daarbij de doop die Philippus verricht. 

En we overdenken wat die doop voor ons aan betekenis kan hebben.

 

Voorbereiding

Orgelspel BWV 672 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit 

Klokluiden 

Lied 281, cantorij 1 allen: 2, 4 en 5

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Antifoon en psalm 25b 

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

Zondagslied: 941, cantorij 1, allen 2, 3 en 4

Eerste lezing: Handelingen 8:26-40

Lied: 344

Evangelielezing: Matteüs 15:21-28

A:  

 

Lied: 647: cantorij 1, allen 2, 3 en 4

 

      Verkondiging 

 

  Lied: 355: 4, 5 en 6

 

Gebeden en zegen

 

Collecte

 

  Gebed over de gaven 

 

  Voorbeden met de acclamatie

 

 Stil gebed

 

En 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Voor de zegen, lied 418

 

Zegen

Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

De Levende doe zijn aangezicht

over u lichten, en zij u genadig.

De Levende verheffe

zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

doe lichten over ons uw aangezicht

en wees ons genadig.

Allen:

 

 

 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers 

Lezingen: Dorine de Koning 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

Camerabediening: Sheila Lont

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Illustratie C.J. Visscher

 

 

De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neem een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 

 
12:00
Versoberingslunch

zondag, 13 maart, 2022 - 12:00 tot 12:45

Versoberingslunch

»

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 
 
 
 
 
 
 
13
20
21
22
23
24
25
26
10:30
Zondag Oculi

zondag, 20 maart, 2022 - 10:30

Zondag Oculi

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de derde zondag in de 40-dagen

Oculi, Ogen. 

20 maart 2022

Demonen van deze tijd

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 856: U, God, hebt mij opgericht; een lied dat al een voorafspiegeling is van Pasen, net zoals de lezingen dat doen: het zijn verhalen van hoop, van vertrouwen, van opstaan. Deze zondag ontleent zijn naam “ogen” aan het begin van de introïtus in het Latijn: Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer, uit psalm 25.

 

 

Voorbereiding

Orgelspel In Dich hab ich gehoffet, H. Scheidemann

Klokluiden

Orgelspel Trio Liebster Jesu, wir sind hier, G.A. Homilius

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Antifoon en psalm uit psalm 25 

v: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

    Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

a: Keer u tot mij en wees mij genadig, 

    ik ben alleen en ellendig.

 

v: Keer u tot mij 

a: en wees mij genadig, 

v: ik ben alleen en ellendig. 

a: Mijn hart is vol van angst, 

v: bevrijd mij uit mijn benauwenis. 

 

a: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

    Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

    Keer u tot mij en wees mij genadig, 

    ik ben alleen en ellendig.

 

     Kyrie 

V: Kyriegebed.

A: Kyrielied 300b (voorzang door enkele cantorijleden)  

  Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

Eerste lezing, eerste deel: 1 Koningen 17:1-16

Zondagslied: Psalm 25a

Eerste lezing, tweede deel: 1 Koningen 17:17-24

Lied 856

 

Evangelielezing: Lucas 11:14-28

A:  

 

Lied: 538: 1+4

 

      Verkondiging 

 

  Lied: 941: 1, 2 en 4

 

Gebeden en zegen

 

       Collecte en orgelspel: Bin ich gleich von Dir gewichen, A.P.F. Boëly

 

  Gebed over de gaven 

 

  Voorbeden met de acclamatie

 

 Stil gebed

 

En 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Voor de zegen: lied 943

 

Zegen

A:

 

Orgelnaspel: Een mens te zijn op aarde (Lied 538), D. Sanderman

 

______________________________________________________

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lezingen: Susan Wong Loi Sing-Gunning 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Anca Wildschut-Irimia

Camerabediening: Sheila Lont

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Illustratie Willem Baan

 

In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neem een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 

 

De duivel

is een treurige, zure geest,

die het niet kan verdragen

dat een hart vrolijk en gerust is in God.

Martin Luther

 

 
12:00
Versoberings lunch

zondag, 20 maart, 2022 - 12:00 tot 12:45

Versoberings lunch

»

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 
 
 
 
 
 
 
14
27
28
29
30
31
1
2
10:30
Zondag Laetare

zondag, 27 maart, 2022 - 10:30

Zondag Laetare

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de eerste zondag in de 40-dagen

Laetare / Verheugen

27 maart 2022

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

 

In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 837; een lied dat op verscillende wijzen Chistus aanroept: onder andere: Meester, Heiland en Koning.

 

Teven staan we stil bij een ‘wisseling van de wacht’ in het college van kerkrentmeesters.

Voorbereiding

Orgelspel BWV 539 Fuge in d

Klokluiden 

Lied 280: 1, 5, 6, en 7

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introitus uit psalm 122

v:    Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

  zich met haar verheugen en juichen om haar; 

aan haar vertroostende moederborst.  

a: Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

    haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

  en verkwikken.

 

v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

‘Wij gaan naar het huis van de Heer‘, 

a: verheugd ben ik nu onze voeten 

staan binnen je poorten, Jeruzalem.

v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

a: dat vrede heerst binnen je muren 

v: en rust in je vesting’.

 

a: Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

zich met haar verheugen en juichen om haar; 

    aan haar vertroostende moederborst.  

    Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

en verkwikken.

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

Lied 299e  

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

Zondagslied: 176: 1, 5 en 6

 

  Eerste lezing: Exodus 16: 1-7, 31-35 

 

Lied: 806

 

Evangelielezing: Johannes 6:1-15

A:  

 

Lied: 687: 1 en 3

 

Verkondiging 

Lied: 837

 

Inzegening en afscheid van leden in en rond de kerkenraad

 

  Inleiding

 

Woorden van afscheid voor 

Shahlla Gill-Schouten, penningmeester CKRM

Jan Dirk Schouten, OKRM

 

Vraag en zegen voor

Wout Kroesbergen, OKRM

 

Vraag aan de gemeente

 

Lied: 362: 1 en 2

 

 

Voorbeden en zegen

 

Collecte tijdens orgelspel: F. Mendelssohn Sonate III Andante 

   

  Gebed over de gaven 

Voorbeden met de acclamatie

 Stil gebed

 En 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Voor de zegen, lied 546: 1, 4 en 5

 

Zegen

 

Orgelnaspel:  J.G. Walther - Jesu meine Freude

 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Lezingen: Anne Toussaint-Hantsveit

Kinderkerk: Laura Lindhout

Camerabediening: Jaco Boersma

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Illustratie woordwolk

 

De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 

Volgende week: in de Avondmaalsdienst bijzondere passiemuziek bij psalm 51, door een ensemble: de muziek is van Pergolesi en door Bach bewerkt.

 

De week daarop: belijdenisdienst!

Iets om – op laetare – over te verheugen ?

 

 
12:00
Versoberings lunch

zondag, 27 maart, 2022 - 12:00 tot 12:45

Versoberings lunch

»

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!