Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 20 aug 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de elfde zondag na Trinitatis

  20 augustus 2023

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel BWV 147 “Jesu joy, of men’s desiring.”

  Klokluiden

  Lied psalm 68 1, 2, 7 en 12

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

      

  Ingangspsalm, lied 17, 1 en 2

   

            

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

   

       Gloria 

   

    

   

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen. 

   

  De Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 816 : 1 t/m 4

   

  Eerste lezing: Toevoegingen aan Daniël A 1, 11 - 22

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Wie de Heer vrezen, vertrouw op de Heer – 

  hun hulp is Hij en hun schild. Halleluja.

   

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 18, 9-14

   

  A: 

   

   

  Lied 838 : 1 t/m 4 

   

  Verkondiging

   

  Lied 841 : 1 t/m 4

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek tevens orgelspel

  A. Vivaldi Concerto voor luit en strijkers (RV 93) – Largo

   

  Gebed over gaven/voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\78 Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.tif..

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  Heenzending en zegen: 

  Lied voor de zegen: 425

   

  V: zegen

   

  A:

   

   

  Orgelnaspel   R. Schumann – Op 56: “Studien für Pedalflügel” II. 

  Mit innigen Ausdruck

   

      

   

  Voorganger: Rachel Wardenaar, predikant in opleiding

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Sheila Lont

  Organist: Niels Jan vd Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Joel Veltman

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

 • 16 jul 2023 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 

  6e zondag na Trinitatis

  16 juli 2023

   

  Een vaste burcht is onze God - Maarten Luther - YouTube

   

  Vandaag een ‘lastige lezing’ uit Matteus, maar een 

  zeer duidelijke psalm 28: De Heer is een burcht van 

  redding. Vandaar hierboven de Wartburg!

   

  In de zomervakantie is er geen kinderkerk. Uiteraard 

  kunnen ouders eventueel de kerkenraadsdkamer 

  gebruiken, waar lego en knutselspullen zijn. De 

  ‘Zwaantjesdoos’ met knutselmateriaal op de zijbank 

  bij het klavecimbel kan ook gepakt worden voor ge-

  bruik tijdens de dienst.

   

  Voorbereiding 

    Orgelspel Bewerking psalm 84, G.Bierling

   

    klokluiden 

   

    Lied Psalm 84: 1, 2 en 3

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen.

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

   

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

   

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm uit psalm 28

  v: De Heer is de kracht van zijn volk,

        een burcht van redding voor zijn gezalfde.

        Red het volk dat U toebehoort, zegen het,

  a: wees zijn redder en draag het voor eeuwig

  Psalm 28: 1-2

  v: U, Heer, roep ik aan

  a: mijn rots, hou U niet doof.

  v: Als U blijft zwijgen,

  a: wordt ik een dode met de doden in het graf.

  v: Hoor mijn smeekbede als ik U om hulp roep,

  a: als ik mijn handen ophef

  v: naar het hart van uw heiligdom.

  Allen herhalen de antifoon:

          a: De Heer is de kracht van zijn volk,

        een burcht van redding voor zijn gezalfde.

      Red het volk dat U toebehoort, zegen het,

      wees zijn redder en draag het voor eeuwig

  waarna allen zingen:

      *

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Allen zingen:

  Gloria , door allen:

   

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 544 

   

  Eerste lezing Jesaja 48: 17-22

  Aankondiging van het Evangelie

  (staan)

  Psalmwoord: Overvloedige vreugde is in uw nabijheid, 

  voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

  Halleluja!

   

  A:

   

  Evangelielezing Matteüs 5:20-26

  Lofzang

   

  Lied 993: 1, 4, 5 en 6

   

  Verkondiging 

   

  Lied 756: 1 t/m 6

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel Ich will dich lieben meine Stärke, C. Piutti

   

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 422

   

  Zegen

  A:

   

    Orgelnaspel Würtenbergischer Sonata III in a - I. Moderato, 

      C.Ph.E. Bach

   

   

  Voorganger: ds. Elbert Grosheide

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

  Lector: Rudi Ruigendijk

  Camera: Sheila Lont

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Koster:   Greet Postema

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - De komende vier weken is deze kerk gesloten, maar:

  *op 23 juli en 13 augustus kunt u terecht in de Deutsche Evangelische Gemeinde, ’s Gravendijkwal 65. Deze diensten beginnen om 10.30 uur. 

  *de volgende dienst in deze kerk is op zondag 20 augustus, dan is Helen Florijn er weer! 

   

   

 • 9 jul 2023 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 

  5e zondag na Trinitatis

  9 juli 2023

   

  Afbeeldingsresultaat voor lego wonderbare visvangst

  Illustratie uit een kinderbijbel

   

  Welkom in deze dienst waarin we horen over van wal steken en van de ‘wonderbare’ visvangst. Het zondagslied 673 (Heilige liefdeskracht) is nieuw, sinds het nieuwe liedboek uit 2013.

  In de periode van de schoolvakantie is er geen kinderkerk. Uiteraard mag een ouder –indien nodig- met een kind naar de kerkenraadskamer, waar kinderbijbels en speelgoed voorhanden zijn. Links voor in de kerk staat bovendien een doos met knutselmateriaal, de ‘zwaantjesdoos’ die ook ìn de kerk gebruikt kan worden.

   

   

  Voorbereiding 

    Orgelspel Lobet den Herre, J.N. Hanff

   

    klokluiden 

  Lied 273: 1, 2 en 3       

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen

   

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

   

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

   

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm

  Antifoon uit psalm 27: 7a, 9b

  v: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

              Verstoot mij niet, verlaat mij niet

  a: God, mijn behoud.

  Psalm 27: 1, 7b, 13-14

  v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

  a: wie zou ik vrezen?

  v: Bij de Heer is mijn leven veilig,

  a: voor wie zou ik bang zijn?

  v: Wee genadig en antwoord mij.

  a: Mag ik niet verwachten 

      de goedheid van de Heer te zien

  v: in het land van de levenden?

  a: wacht op de Heer, 

      wees dapper en vastberaden,

  v: ja wacht op de Heer.

  Allen herhalen de antifoon:

           a: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

        Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

    God, mijn behoud.

  waarna allen zingen:

      *

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Gloria 

   

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 673 

   

  Eerste lezing 1 Petrus 3: 8-15a

   

  Aankondiging van het Evangelie (allen gaan staan) en:

   

  Psalmwoord: God, de Heer, is een zon en een schild. 

  Zijn weldaden weigert Hij niet. Halleluja!

  Allen: 

   

   

  Evangelielezing Lucas 5: 1-11

  Allen:

   

  Lied 695 

   

  Verkondiging 

  Orgelspel als inleiding op het lied na de preek

   

  Lied 362 

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel Trio in Bes II Andante,  G.H. Stölzel

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 657 

   

  Zegen

  A:

   

    Orgelnaspel Frühe sonate I in C, J.Haydn - 

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

  Lector: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Camera: Mies de Vries-Langelaar

  Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

  Koster:   Greet Postema

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies zelf een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.

  - Volgende week is de voorganger ds.Elbert Grosheide ( hij was eerder predikant in de Bergsingelkerk). Daarna is de kerk vier weken gesloten, maar:

  *op 23 juli en 13 augustus kunt u terecht in de Deutsche Evangelische Gemeinde, ’s Gravendijkwal 65. Deze diensten beginnen om 10.30 uur. 

  Op zondag 20 augustus is Helen Florijn er weer! 

   

   

 • Vierde zondag na Trinitatis

  2 jul 2023 - 10:30

  E

  Lutherse gemeente Rotterdam

  Orde van dienst 

  voor de vierde zondag na Trinitatis, 

  2 juli 2022 

  Welkom in deze dienst! Het is vandaag de vierde zondag na de zondag Trinitatis, het feest waarbij de Heilige Drie-eenheid wordt gevierd. Vandaag vindt de sluiting van het seizoen plaats en staan we stil bij Keti Koti (1 juli). 

  1

  Voorbereiding 

  Orgelspel Joh. Seb. Bach - Preludium d-moll BWV 539 Klokluiden 

  Lied 978 

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan) 

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen. 

  V: Onze hulp is in de naam van God 

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

  V: U die ons alle draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam - 

  verbonden in uw liefde. 

  V: U die ons ziet staan in uw licht, 

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

  A: Zegen ons met leven in één Geest. 

  V: Amen. 

  Introïtus en antifoon uit psalm 27 (vers 1-2 en 3-5a) 

  de antifoon (ps.27:1-2): 

  v: De Heer is mijn licht, mijn behoud, 

  wie zou ik vrezen? 

  Bij de Heer is mijn leven veilig, 

  a: voor wie zou ik bang zijn? 

  Psalm 27:3-5a 

  2

  v: Al trok een leger tegen mij op, 

  mijn hart zou onbevreesd zijn, 

  a: al woedde er een oorlog tegen mij, 

  nog zou ik mij veilig weten. 

  v: Ik vraag aan de Heer één ding, 

  het enige wat ik verlang: 

  a: wonen in het huis van de Heer 

  alle dagen van mijn leven, 

  v: om de liefde van de Heer te aanschouwen, 

  hem te ontmoeten in zijn tempel. 

  a: Hij laat mij schuilen onder zijn dak 

  op de dag van het kwaad 

  Kyrie-oproep 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison. 

  3

  Gloria 

  Groet 

  Zondagsgebed 

  V: …. Door Jezus Christus, onze Heer. 

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen 

  Gesprek met de kinderen 

  Zondagslied 675 

  Eerste lezing Hand. 22:1-11 

  Aankondiging van het Evangelie (staan) 

  Psalmwoord: Vestig je hoop op God, 

  eens zal ik hem weer loven, 

  mijn God die mij ziet en redt. 

  Halleluja. 

  en 

  4

  Evangelielezing Johannes 13:34-38 

  Lofzang 

  Lied Halleluja! Prijze Masra (vertaald door Linda Profijt) 

  Halleluja! Prijs de Heer voor altijd, prijs Hem uw leven lang. 

  5

  2. Liebisoema no kan helpi, Dem no jeri, dem no si; Ma mi Masra si en jeri, Hem de kom vo helpi mi. 

  3. Te na zwampoe mi ben soengoe, Liebisoema si mi, - tan: Ma mi Masra troostoe, helpi, Poeloe mi 

  nang’tranga han. 

  4. Te mi lasi krin na boesi, Mi de bari, mi de kre; No wan soema de vo piki: Masra jeri mi dapee. 

  5. Te mi de na zondoenootoe, Mi de zoekoe helpi toe; No wan soema man vo helpi: Masra helpi mi vo troe. 

  6. Mi boen Masra mi sa prijze, Mi sa gi hem bigi nem: Halleluja mi sa singi Nojaso en aletem.

  Een mens kan u niet helpen uit de nood omdat het de Here is die vanuit Zijn alwetendheid ziet en weet wat u nodig hebt. Zo schiet Hij u te hulp. 

  Wanneer ik in de duisternis ben en word neergetrokken in een zee van ellende, dan is het niet de mens die 

  kan helpen doch de Here die mij met Zijn sterke hand redt en troost. 

  Wanneer ik hulpeloos ben en door de bomen het bos niet meer zie, 

  wanneer ik dan mijn ellende 

  uitschreeuw en huil, dan antwoordt geen mens mij, maar het is de Heer die mij hoort. 

  Wanneer ik vanwege de zonde die ik heb begaan in een diepe put zit en ik redding zoek, is er geen mens die mij helpen kan, is het weer de Heer die 

  mij te hulp schiet. 

  Voor altijd zal ik deze goede God loven en prijzen en verhalen over zijn grootheid: Halleluja blijf ik zingen mijn leven lang.

   

  Verkondiging 

  Lied 283 

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek 

  tevens orgelspel: Improvisatie 

  6

  Voorbeden met de volgende acclamatie: 

  \Stil gebed, en: 

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 440: 4 

  Zegen 

  Allen: 

  Orgelnaspel: Joh. Seb. Bach - Fuga d-moll BWV 539 

  Voorganger: Helen Florijn 

  Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius 

  Lector: Andries Ponsteen 

  Organist: Gerard van der Zijden Kosteres: Greet Postema-van den Berg Camerabediening: Jaco Boersma 

  7

  Illustratie voorzijde: De afbeelding op het voorblad is vervaardigd door de Surinaamse kunstenaar Lloyd Strijder en is getiteld ‘River Dance’. De persoon wiens ketens gebroken zijn, danst hier in het water. Keti Koti betekent ‘ketenen gebroken’. 

  8

  as.

 • Derde zondag na Trinitatis

  25 jun 2023 - 15:00

    Lutherse gemeente Rotterdam  

   

  orde van dienst voor zondag 

  25 juni 2023

   

   

   

  Welkom in deze dienst van de Derde zondag na Trinitatis, die bovendien valt op de Gedenkdag van de Augsburgse Confessie. 

   

  Deze middagdienst staat mede in het teken van het afscheid van 

  Martin van Wijngaarden vanwege zijn beroep naar 

  de Abdijkerk (Loosduinen), PG Den Haag.

   

   

   

   

  OPENING

   

  Orgelspel waarmee de dienst begint:

  Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, van Christa Rakich

  Klokluiden 

   

    Zingen Lied 283: Cantorij 1, allen de overige strofen. 

  En van overal gekomen, 

  drinkend uit de ene bron, 

  bidden wij om nieuwe dromen, 

  richten wij ons naar de zon. 

   

  Want wij mensen op de aarde 

  raken van het duister moe. 

  Als uw hart ons niet bewaarde 

  sliepen wij ten dode toe.

   

  Laat uw dauw van vrede 

  dalen in de voren van de tijd. 

  Vat ons samen in de stralen 

  van uw goedertierenheid. 

   

  Die ons naam voor naam wilt noemen, 

  al uw liefde ons besteedt, 

  zingend zullen wij U roemen 

  en dit huis juicht met ons mee! 

   

   

  Mededelingen, aansteken kinderkerkkaars 

  en voorbereiding (staan): 

   

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen.

   

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

   

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde. 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

   

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen.

   

  (allen gaan zitten)

    

   

  Ingangspsalm  (delen uit de psalmen 119 (antifoon) en 46)

   

  V: Voor koningen kan ik zelfs getuigen 

       van uw richtlijnen, zonder schaamte.

   

  A: God is voor ons een veilige schuilplaats,

       een betrouwbare hulp in de nood.

  V: Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde, 

       en storten de bergen in het diepst van de zee;

  A: een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,

       de heilige woning van de allerhoogste.

  V: Met God in haar midden stort zij niet in.

       Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. 

   

  V: Voor koningen kan ik zelfs getuigen 

       van uw richtlijnen, zonder schaamte.

   

   

  Kyrie-oproep

   

  Kyrie en Gloria     uit de Vogel-mis 299d 

   

   

   

   

  Groet

   

  Gebed van de dagDE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zingen Lied 316

   

   

  2  Het is niet aan de overzij.

  Wat zegt gij dan: wie zal voor mij

  de wijde oceaan bevaren,

  wie brengt van de overkant der zee

  de schat der diepe wijsheid mee,

  die 's levens raadsel kan verklaren?

   

  3 Het is ook in de hemel niet,

  hoe vaak gij ook naar boven ziet

  en droomt van bovenaardse streken.

  Wat gij ook in de sterren leest,

  alleen de Geest beroert de geest,

  alleen het woord kan 't hart toespreken.

   

  4  Het woord van liefde, vrede en recht

  is in uw eigen mond gelegd,

  is in uw eigen hart geschreven.

  Rondom u klinkt de stem van God:

  vrijspraak, vertroosting en gebod,

  vlak voor u ligt de weg ten leven.

   

    Eerste lezing Numeri 6:22-27

   

  Aankondiging van het evangelie (allen gaan staan) en:

   

  Psalmwoord: Halleluja. God de Heer is een zon en een schild,

  Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie  onbevangen op weg gaan. Halleluja. 

  Allen:  

                        

   

  Evangelielezing: Mattheus 28:16-20

   

  Allen:      

   

  Lied van de dag 966 allen:   1  3  5

  vrouwen:  2

  mannen:       4

   

  2  Geen mens kon ooit des Heren wet, der mensen maat vervullen;

  toen heeft de Zoon zich ingezet om God en onzentwille

  en kwam tot ons, een mens als wij, maar zonder zonde, waarlijk vrij,

  de mens van den beginne.

   

  3  Om Hem rechtvaardigt nu de Heer het leven van ons allen.

  God is op ons niet toornig meer, maar ziet met welgevallen

  een volk, gedoopt in Christus' doop, verenigd in geloof en hoop

  en liefde tot elkander.

   

  4  Want wie hier leeft op zijn gezag, die is voor God rechtvaardig,

  hij vindt zijn handen elke dag tot goede werken vaardig;

  als nieuw wordt rond hem het bestaan

  en in hem vangt het voorjaar aan van 's Heren nieuwe aarde.

   

  5  Lof Vader, Zoon en Heil'ge Geest, Hem die voor alle tijden

  ons heeft geroepen tot zijn feest, die zeer ons zal verblijden.

  Ja, ons verlangen wordt vervuld en onze mens'lijkheid onthuld,

  zij is in God voleindigd.

   

  preek

   

  zingen Lied 713

  allen 1, 3, 5, cantorij 2 en 4

  (de zetting voor couplet 4 is gecomponeerd door Niek Hermanides voor de ordinatie van MvW)

   

   

     
   
   

  2 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest,

  in schande en in schade is Hij nabij geweest,

  aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest,

  komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.

   

  3 Al leeft uw volk verschoven kyrieleison,

  in 't land van vuur en oven, in 't land van Babylon,

  al is de hemel boven voor mensen doof en stom,

  nog moeten wij U loven  met stem en fluit en trom.

   

  4  De lier hing aan de wilgen, misericordia,

  God zal ons niet verdelgen, aan God zij gloria.

  Zijn woord zal ons genezen, halleluja,

  zoals het was voor dezen in Galilea.

   

  5  Wij moeten Goden zingen halleluja,

  de Heer van alle dingen die leeft in gloria,

  met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na,

  wij moeten Gode zingen: Halleluja!

   

  GEBEDEN EN ZEGEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

  Dir, Dir, Jehova, will ich singen J.S. Bach

   

  Gebed over de gaven

   

  Cantorijzang als inleiding op de voorbeden 

      Pater Noster (Onze Vader) 

  van Albert de Klerk

   

  Pater noster qui es in caelis,

  sanctificetur nomen tuum.

  Adveniat regnum tuum.

  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

  Panem nostrum quotidianum

  da nobis hodie.

  Et dimitte nobis debita nostra,

  sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

  Et ne nos inducas in tentationem,

  sed libara nos a malo.

   

    Voorbeden met de acclamatie

   

    

  Gevolgd door het Onze Vader, …….

   

   

   

  Lied voor de zegen (staande)

  Zegen

           

   

   

  Twee sprekers   drs. Mies de Vries-Langelaar

  namens kerkenraad ELGR

  drs. Ilse Hogeweg

  namens werkgemeenschap en Classis ZHZ

   

  Cantorijzang     The Lord bless you (is de tekst van de eerste lezing)

  van Matthew J. Pool

   

  The Lord bless and keep you,

  the Lord make his face shine upon you

  and be gracious to you.

  The Lord turn his face toward you 

  and give you peace.

  Amen.

   

  Trompet- en orgelspel: Gloria a te, Cristo Gesù van Jean-Paul Lécot

   

  Tijdens deze muziek worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de receptie, blijft u daarom nog heel even op uw plaats?

   

  In deze dienst: 

  voorgangers: Helen Florijn 

  Martin van Wijngaarden

  kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  lectrice:   Susan Wing Loi Sing-Gunning

  kinderkerk: Anca Wildschut-Irimias

  organist:   Niels-Jan van de Hoek

  m.m.v.:   AndreasCantorij 

  (met o.a. leden van het eerste uur, sinds

  2001, en enige oud-leden)

  Arjen de Vries - trompet

  camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing 

  kosteres:           Greet Postema - van den Berg

      illustratie voorop:   Zegenende Christus (bij Psalm 21:4: ‘de

      rijke zegen’). In een Italiaans Psalter uit

      omstreeks het jaar 1075.

   

      volgende week:     Sluiting seizoen, aandacht voor Keti Koti voorgangster Helen Florijn 

Pagina's