Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 7 mei 2023 - 10:30

   

    Lutherse gemeente Rotterdam  

   

  Orde van dienst voor zondag Cantate

   7 mei 2023

   

   

  Welkom in deze feestelijke Avondmaalsdienst 

  met (veel) zang, 

  want het is zondag zingt!

   

   

  OPENING

   

  Cantorijzang O be joyful in the Lord, J.Wood

   

  Klokluiden 

   

  Zingen Lied 

  Cantorij zingt 1, 

  allen de overige strofen

   

   

   

   

   

  Ingangspsalm, verzen uit psalm 98

   

  v: Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, 

  a: wonderen heeft Hij verricht. Halleluja! 

   

  v: Zijn heilige arm heeft redding gebracht 

  de Heer heeft zijn overwinning bekend gemaakt,

  voor de ogen der volken zijn gerechtigheid onthuld. 

  a: Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw 

  voor het huis Israël.

  v: De einden van de aarde hebben het gezien:

  de overwinning van onze God.

  a: Laat bruisen de zee en wat daar leeft, 

  v: laat juichen de wereld met haar bewoners,

  a: laten de rivieren in de handen klappen,

  v: en samen met de bergen jubelen 

  a: voor de Heer, want Hij is in aantocht,

  v: de rechter van de aarde

   

  a: Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, 

  wonderen heeft Hij verricht. Halleluja!

   

   

  Kyrie-oproep

   

  Kyrie en Gloria 299d