Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • Tweede Zondag na Trinitatis

  18 jun 2023 - 10:30

  Helen Florijn wordt in deze dienst verbonden aan de Lutherse Gemeente Rotterdam als pastoraal werker.

   

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Tweede zondag na Trinitatis

  18 juni 2023

   

   

  Welkom in deze dienst waarin Helen E. Florijn verbonden wordt aan onze gemeente als pastoraal werkende.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel J. S. Bach: Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731

  klokluiden 

  Lied 405

   

  Mededelingen, aansteken kinderkerkkaars en voorbereiding:

  (staan)

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen (allen gaan zitten)

   

  Ingangspsalm 18a 

   

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Gloria

   

   

  groet

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  Presentatie van de pastoraal werkende Helen Florijn

  Inleiding

  Vraag aan en gebed voor Helen Florijn

  Vraag aan de gemeente

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Eerste lezing Ezechiël 14:1-11 

  Zondagslied 382

  Aankondiging van het Evangelie en psalmwoord (staan):

  Halleluja. Ik heb u lief, Heer , mijn sterkte, Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. Halleluja.

  Evangelielezing Lucas 14:16-24 

  Lofzang

   

  Lied 860:1

  Verkondiging 

  Lied 157a

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek 

  tevens orgelspel, improvisatie 

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 379: 1, 3, 5 en 6

  Zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Sigfrid Karg - Elert : Festliche Musik alla Händel

   

  Voorgangers: Helen Florijn

  Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter-de Vries

  Kinderkerk: Marjolein Kroesberg-Both

  Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben

  Organist: Gerard van der Zijden

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie: M. Buonarotti

  Volgende week: geen ochtenddienst maar een middagdienst om 15.00uur.

  Afscheid van ds Martin van Wijngaarden

 • 11 jun 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de eerste zondag na Trinitatis.

  11 juni 2023

   

  Kaïn en Abel - Wikipedia

    

                                                                                   

  Er is geen kinderkerk (maar de zwaantjesdoos met tekenspullen staat voor in de kerk ; kom hem gerust halen).

                           Thema van de dienst: Vertrouwen

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel Nun bitten wir den Heiligen Geist (Zondagslied), 

  J.G. Walther

       Klokluiden 

  Lied Psalm 13: 1 , 2.

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede.

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen.

  Ingangspsalm uit psalm 13

  V: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

  A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

   

  V: Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten,

  A: hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

  V: Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!

  A: Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.

  V: Laat mijn vijand niet roepen: “Ik heb hem verslagen”,

  A: mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

  V: Ik vertrouw op uw liefde:

  A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

  V: Ik zal zingen voor de heer, Hij heeft mij geholpen.

   

  A: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

        mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 671: 1, 3 , 4

   

  Eerste lezing 2 Koningen 4: 42-44

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord en

   

   

  Evangelielezing Marcus 8: 1-9

  Lofzang

  Lied 340b – De geloofsbelijdenis

   

  Verkondiging 

  Lied 837: 1 ,3 ,4

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: Partita voor klavecimbel: Prelude & Menuet, 

    J.S. Bach (BWV 825)

   

  Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 418: 1, 2, 3

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel: In Dich hab ich gehoffet, Herr, H. Scheidemann

   

   

   

   

  Voorganger: drs.Els Aarsen-Schiering

  Kerkenraadslid van dienst:

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie voorzijde: Lam Gods, Van Eyck

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is op zondag 25 juni om 15.00 uur, daarin zal ds.van Wijngaarden afscheid nemen.

  - Op 2 juli is de sluiting van het seizoen, met na afloop een buffet. Opgave voor hapjes: zie de formulieren op de tafels in de paardenkamer.

   

                   

 • 4 jun 2023 - 10:30
 • 28 mei 2023 - 10:30
 • 21 mei 2023 - 10:30

Pagina's