Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 17 jul 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de vijfde zondag na Trinitatis, 

  17 juli 2022 

   

   

   

   

  In de schoolvakanties is er geen kinderkerk – de zwaantjesdoos met knutselspullen staat op de eerste bank, pak gerust!

   

  Voorbereiding 

   

         Orgelspel   Sonate IV in e - II Andante, J.S. Bach 

    (BWV 528)

       Klokluiden 

  Lied 213: 1 en 2

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Introïtus en antifoon uit psalm 27

  Antifoon uit psalm 27: 7a, 9b

  v: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

      Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

  a: God, mijn behoud.

  Psalm 27: 1, 7b, 13-14

  v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

  a: wie zou ik vrezen?

  v: Bij de Heer is mijn leven veilig,

  a: voor wie zou ik bang zijn?

  v: Wees genadig en antwoord mij.

  a: Mag ik niet verwachten 

       de goedheid van de Heer te zien

  v: in het land van de levenden?

  a: Wacht op de Heer, 

       wees dapper en vastberaden,

  v: ja wacht op de Heer.

   

          a: Hoor mij, Heer, als ik tot U roep.

    Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

      God, mijn behoud.

    

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

  (geheel door allen)

   

  Gloria 

  (geheel door allen)

        

   

   

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 673

   

  Eerste lezing 1 Petrus 3:8-15a

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord: God, de Heer, is een zon en een schild. 

  Zijn weldaden weigert Hij niet.

  Halleluja!

  en

  Evangelielezing Lucas 5:1-11

  Lofzang

  Lied 532

  Verkondiging 

  Lied 361: 1 t/m 5

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel:   Concerto in G - II. Largo, J.S. Bach (BWV 592)

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  Stil gebed, en:  

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 418: 1, 2 en 3

   

  Zegen

  Allen:

     

   

       Orgelnaspel: Concerto in G - III. Presto, J.S. Bach (BWV 592)

   

   

   

  Voorganger: ds. Elbert Grosheide

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lector: Andries Ponsteen  

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Illustratie voorzijde: geloofstoerusting.nl

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

  De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Erna van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

  Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

  QR code met uw smartphone. 

   

  De zondagen 24 en 31 juli en 7 augustus is deze kerk gesloten, maar op de website van de kerk zijn onze ‘Zomergroeten’ te zien en te horen, korte diensten die dit jaar enkele thema’s uit de Augsburgse confessie als onderwerp hebben.

  Op 24 juli is bovendien de dienst in de DEG aan de ’s-Gravenbrugwal bij te wonen.

   

  De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Martin van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

 • 10 jul 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de vierde zondag na Trinitatis, 

  10 juli 2022 

   

  ArtWay.eu

   

  Welkom in deze dienst waarin het gaat over barmhartig zijn, over

  niet oordelen of veroordelen en waarbij de balk en splinter weer

  aan de beurt zijn (zie de illustratie). In de schoolvakanties is er geen kinderkerk – de zwaantjesdoos met knutselspullen staat op de eerste bank.

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Improvisatie Lied 807 Een mens te zijn op aarde

  Klokluiden 

  Lied 217: 1, 2 en 3

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Intorïtus en antifoon uit psalm 27 (vers 1-2 en 3-5a)

  de antifoon (ps.27:1-2):

  v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

  wie zou ik vrezen? 

  Bij de Heer is mijn leven veilig, 

  a: voor wie zou ik bang zijn? 

  Psalm 27:3-5a

  v: Al trok een leger tegen mij op, 

  mijn hart zou onbevreesd zijn, 

  a: al woedde er een oorlog tegen mij, 

  nog zou ik mij veilig weten. 

  v: Ik vraag aan de Heer één ding, 

  het enige wat ik verlang: 

  a: wonen in het huis van de Heer 

  alle dagen van mijn leven, 

  v: om de liefde van de Heer te aanschouwen, 

  hem te ontmoeten in zijn tempel. 

  a: Hij laat mij schuilen onder zijn dak 

  op de dag van het kwaad

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

  groet

                

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

    Gesprek met de kinderen

    Zondagslied 675

  Eerste lezing Jeremia 17: 5-26

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord: Vestig je hoop op God, 

  eens zal ik hem weer loven, 

  mijn God die mij ziet en redt.

  Halleluja.

  en

  Evangelielezing Lucas 6: 36-42

  Lofzang

  Lied 943

  Verkondiging 

  Lied 807

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen G'mein., 

  J.S. Bach (BWV 734)

   

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 841: 1, 2 en 4

  Zegen

  Allen:

     

   

    Orgelnaspel: Fuge in c, J.S. Bach (BWV 575)

   

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Dorine de Koning  

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie voorzijde: anoniem

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

  Volgende week is de voorganger ds. Elbert Grosheide (tot 10 jaar geleden de predikant van de Bergsingelkerk; nu terug in Rotterdam)

   

  De zondagen 24 en 31 juli en 7 augustus is deze kerk gesloten, maar op de website van de kerk èn via kerkdienstgemist.nl zijn onze ‘Zomergroeten’ te zien en te horen, korte diensten die dit jaar enkele thema’s uit de Augsburgse confessie als onderwerp hebben.

  Op 24 juli is bovendien de dienst in de DEG aan de ’s-Gravenbrugwal bij te wonen.

   

  De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Erna van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

  Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

  QR code met uw smartphone. 

   

 • 3 jul 2022 - 10:30

  - Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de derde zondag na Trinitatis 

  3 juli 2022 

   

   

  Als sluiting van ons seizoen, en voorafgaand aan ons gemeentefeest, Luthers Bruiloft, een dienst over het Lam van God

  Hoe kijken we tegen het Lam van God aan? Als slachtoffer dat voor ons leed, of als redder en verlosser van de wereld, zoals ook het mozaïek in onze kerk verbeeldt?

  We lezen en zingen teksten over hoe het Lam/lam in de Bijbel voorkomt. Dit koppelen we aan de zang uit de Avondmaalsliturgie: het Agnus Dei, Christus Lam van God. 

   

   

  Voorbereiding 

   

  Orgelspel BWV 232 Messe in h-moll (Hohe Messe) - Agnus Dei

   

  Klokluiden

  Lied 283

  Cantorij 1, allen 2 en 4

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, 

  een koorlied naar de psalmen 36 en 57 

  (zetting van L. von Beethoven)

   

  Gott, deine Güte reicht so weit,

  So weit die Wolken gehen;

  Du krönst uns mit Barmherzigkeit,

  Und eilst, uns beyzustehen.

  Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort,

  Vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort;

  Denn ich will vor dir beten!

   

  Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

   Gloria

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 938

   

  Zondagslied

  Eerste lezing Genesis 22:1-14

   

  Cantorijzang M. Praetorius

  Siehe das ist Gottes Lamm welches der welt Sünde trägt.

  Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt.

   

  Aankondiging van de hoofdlezing het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. De hemel vertelt van Gods majesteit,

  het uitspansel roemt het werk van Zijn handen. Halleluja.

   en

   

  Lezing Johannes 1:26-30

  Lofzang

  Lied   651: 1, 2 en 3

   

  Verkondiging  

   

  Lied   651: 4, 5, 6 en 7

   

  Viering Heilig Avondmaal

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel G.A. Homilius Schmücke dich, o liebe Seele

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

   

  Cantorijzang Agnus Dei van H.L. Haszler 

   

  prefatie

   

  Gezongen lofprijzing  402 b

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione 

  J. Dragt - Agnus Dei

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 705

   

   

  Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,

  eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.

  Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

   

  Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk,

  ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk!

  Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

   

  Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer,

  heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.

  Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:  

   

   

    Enige mededelingen over het verloop van Luthers Bruiloft!

   

    Orgelspel: G.F. Ebhardt - Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

   

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Nel Merks-Knetsch

  Lezingen door: Sheila Lont

  Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

  Heidi den Hollander

  M.m.v. leden van de AndreasCantorij

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustraties: voorop: ds Meijer en gemeenteleden

  bij de preek: Lucas Cranach jr.

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies een bedrag. 

   

   

         

   

  Katharina van Bora
      Luthers Bruiloft 12.00 – 15.00 uur

   

  12.00 uur Koffie, thee, sap, frisdrank, wijn

  12.30 Opening lopend buffet onder zang van AndreasCantorij

  13.00 Opening boekenmarkt 

  13.30 Tegeltjes schilderen met de kinderen (Erna)

  14.00 Quiz o.l.v. Hellen Blanca

  14.30 Uitslag quiz, bekendmaking winnaar. Prijsuitreiking 

  15.00 Sluiting, uitdeling fruit 

 • 26 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de tweede zondag na Trinitatis, 

  26 juni 2022 

   

   

  Welkom in deze dienst. Gisteren was het de Dag van de Augsburgse Confessie.. In 1530 werd deze belijdenis aan de Keizer voorgelezen, zoals hierboven afgebeeld. Voor Nederlandse Lutheranen zijn deze Confessie en de Kleine Catechismus van Luther de belangrijkse belijdenisgeschriften

   

  In de zomergroeten zullen een paar delen van de Kleine Catechismus besproken worden; in deze dienst enige teksten uit de Augsburgse Confessie.

  Omdat de Bijbel, het Woord, belangrijk is in de confessie, zingen we enige liederen die daarop zinspelen.

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Jesu bleibet meine Freude J.S.Bach

       Klokluiden 

  Lied 281: 1, 6 en 7

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 46

  de antifoon (ps.119: 46):

  v: Voor koningen kan ik zelfs getuigen van uw richtlijnen,

  a: zonder schaamte.

  Psalm 46: 2-3, 5-6

  v: God is voor ons een veilige schuilplaats,

  a: een betrouwbare hulp in de nood.

  v: Daarom vrezen wij niet,

  a: al wankelt de aarde

  v: en storten de bergen in het diepst van de zee.

  a: Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,

  v: de heilige woning van de Allerhoogste.

  a: Met God in haar midden stort zij niet in,

  v: vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

  a: Voor koningen kan ik zelfs getuigen van uw richtlijnen, 

  zonder schaamte.

   

  allen zingen:

   

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

  groet

                

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 966

  Allen: 1,  3,  5

  Vrouwen:       2

  Mannen:             4

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 382

  Eerste lezing 1 Tim 6:11b-16

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja, God de Heer is een zon en een schild. 

  Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert

  Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Halleluja.

  en

  Evangelielezing Johannes 2:13-22

  Lofzang

  Lied 344

  Verkondiging 

  Lied uit: Alle liederen van Luther, no.31

  Op de melodie van lied 721

  Deze tekst:

   

  1  

  Bewaar ons, Here, bij uw woord,

   

  betoom des vijands roof en moord.

   

  Hij trok ten strijde om uw Zoon

   

  te stoten van uw hoge troon.

   

  2  

  Heer Jezus Christus, toon uw macht,

   

  Heer aller heren, kom met kracht.

   

  Bescherm uw arme christenheid,

   

  dat zij U love te allen tijd.

   

  3  

  O Geest, die onze Trooster zijt,

   

  geef dat uw volk één Heer belijdt,

   

  wees bij ons in de laatste nood,

   

  leid ons ten leven uit de dood.

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel:  Erhalt und Herr bei deinen Wort H.F. Michielsen

   

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 418

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel: Wer nur den lieben Gott lasst walten J.S.Bach

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lector: Arnold Filius 

  Kinderkerk: Erna van Wijngaarden-Raben 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Illustratie voorzijde: anoniem

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  Volgende week: sluiting seizoen er zijn nog intekenfolders voor het buffet van Luthers Bruiloft! 

   

  In de periode rond Pasen bleek het heel goed samen te gaan: eten en praten! Toen bespraken we liederen.

  Nu is het voorstel om een keer teksten te bespreken die over het Lam Gods gaan. 

  In de dienst van de sluiting van het seizoen (3 juli, met Luthers Bruiloft na-afloop!) zullen die teksten (en onze bespreking ervan) centraal staan. 

  Ik denk voor onze bespreking uiteraard aan Bijbel- en liedteksten, maar ik vond ook al mooie gedichten die dit jaar (!) gepubliceerd werden.

  De Cantorij zingt in die dienst ook zangen rond om het Lam Gods.

  De maaltijd is van 18.00—20.00 uur (inloop vanaf half zes) op woensdag 29 juni.

 • 19 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de eerste zondag na Trinitatis.

  19 juni 2022 

   

  Kaïn en Abel - Wikipedia

    

                                                                                   

  Er is geen kinderkerk (maar de zwaantjesdoos met tekenspullen staat voor in de kerk ; kom hem gerust halen), en voor deze ene keer ook geen kinderverhaal.

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel Sonate in Es – Allegro (BWV 525), J.S. Bach

       Klokluiden 

  Lied psalm 107: 1,4

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Ingangspsalm uit psalm 13

  V: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

  A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

   

  V: Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten,

  A: hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

  V: Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!

  A: Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.

  V: Laat mijn vijand niet roepen: “Ik heb hem verslagen”,

  A: mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

  V: Ik vertrouw op uw liefde:

  A: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

  V: Ik zal zingen voor de heer, Hij heeft mij geholpen.

   

  A: Heer, ik vertrouw op uw liefde,

        mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

  (allen helemaal:)

   

  Gloria

  (allen helemaal:)

        

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Eerste lezing Genesis 4, 1-16

  Lied 561: 1,2

  Tweede lezing           Genesis 4, 17-24

  Lied    561: 3

  Derde lezing               Genesis 4, 25-26

  Lied    561: 4,5

   

  Verkondiging 

  Lied 823: 1,4,5

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: Sonate in C, J. Haydn 

   

  Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 723

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel: Andante in F,  W.A. Mozart (KV 616 )

   

   

   

   

  Voorganger: ds. Rinze Marten Witteveen

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

  Lector: Rudi Ruigendijk

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Illustratie voorzijde: Gent, Het Lam Gods, het offer van Kaïn en 

  Abel, Jan van Eyck

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is op zondag 26 juni.

  - Op 3 juli is de sluiting van het seizoen, met na afloop een buffet. Opgave voor hapjes: zie de formulieren op de tafels in de paardenkamer.

   

                   

Pagina's